QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

Kiểm thử hiệu năng với JMeter

893 2 0
3
Avatar

Cấu trúc và cách tạo testcase của URL

2.5K 5 0
3
Avatar

Hướng dẫn thực hiện Protocol Testing: L2 & L3

904 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu V-Model trong Kiểm thử phần mềm

3.1K 2 1
  • Avatar
3
Avatar

Response time testing - Kiểm thử thời gian phản hồi với Jmeter

1.1K 2 0
1
Avatar

Tester To Business Analyst (BA)

3.9K 4 0
2
Avatar

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái (State Transition testing)

8.8K 4 0
2
Avatar

Những yếu tố làm nên một người kiểm thử phần mềm giỏi

225 0 0
0
Avatar

Kinh nghiệm Test App (Mobile) dành cho những người mới bắt đầu!

4.9K 10 1
  • Avatar
5
Avatar

Destructive Testing là gì? Kỹ thuật, phương pháp và ví dụ

486 1 0
0
Avatar

Top 15 xu thế kiểm thử phần mềm trong năm 2021

735 1 0
1
Avatar

Xử lý Table, Frame và Dynamic Element của Web trong Selenium Script – Selenium Tutorial #18

1.2K 1 0
1
Avatar

Exploratory testing - Kiểm thử thăm dò

653 1 0
1
Avatar

Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong kiểm thử phần mềm

7.4K 4 0
1
Avatar

Kiểm tra cơ sở dữ liệu: Những thông tin bạn cần biết!

671 0 0
0
Avatar

Những gì bạn cần biết về Test Data

3.0K 1 0
1
Avatar

Giới thiệu về SelectorsHub - thế hệ mới của XPath & Selectors tools

610 0 0
3
Avatar

Cách kiểm thử ứng dụng dành cho thiết bị di động

256 2 0
0
Avatar

10 cách đơn giản có thể giúp QA cải thiện chất lượng công việc

604 2 0
0
Avatar

Giới thiệu phần mềm Snagit để Quay video Chụp ảnh màn hình

1.2K 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.