QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

CMMi (Phần 1)

4.3K 2 1
 • Avatar
0
Avatar

SƠ LƯỢC VỀ SELENIUM WEBDRIVER

4.7K 0 0
1
Avatar

TEST BASIC

2.4K 2 0
1
Avatar

Kĩ thuật tấn công CROSS-SITE SCRIPTING

26.5K 9 4
Avatar

TÌM HIỂU VỀ SCRUMBAN TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

3.1K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Phương thức kiểm thử phần mềm trong mô hình Agile

2.8K 0 0
0
Avatar

MySQL Database Query - Phần 2

1.6K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

MySQL Database Query - Phần 1

4.5K 3 1
 • Avatar
3
Avatar

Sơ lược về ngôn ngữ lập trình Scala

3.2K 1 0
1
Avatar

Tạo vertical testcase bằng tool PictMaster

1.6K 7 1
 • Avatar
0
Avatar

TÌM HIỂU VỀ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG( DỊCH)

1.7K 2 0
0
Avatar

Sử dụng Selenium IDE trong những trường hợp nào ?!

2.7K 4 1
 • Avatar
3
Avatar

Khái lược về Selenium và Selenium IDE.

7.9K 1 1
 • Avatar
2
Avatar

Kết nối database với java spring

8.2K 0 0
0
Avatar

SO SÁNH MỘT SỐ CÔNG CỤ KIỂM THỬ ỨNG DỤNG WEB

7.7K 6 1
 • Avatar
0
Avatar

Hướng dẫn tạo project đầu tiên bằng java spring

9.5K 2 1
 • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.