english

english

Sort by: Newest posts
Avatar

Một vài công cụ cải thiện khả năng tiếng Anh cho lập trình viên

817 8 3
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Các bài viết ngắn - phần 2

259 4 0
4
Avatar

Từ vựng hỗ trợ phỏng vấn tiếng anh QA/QC // DDTCTM

612 6 0
2
Avatar

Top từ điển dành cho Công Nghệ Thông Tin

4.0K 2 0
1
Avatar

Xuất phát điểm của mình và chuyện văn hoá hustle

708 3 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Cách học DỐT tiếng Anh cho lập trình viên 💥💥💥💥💥

1.8K 21 10
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

[Post #0] Học Tiếng Anh như nào trong ngành IT?

1.2K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Các phương pháp học từ vựng tiếng Anh cho Coder

1.8K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ MÀ KHÔNG TỐN SỨC

781 4 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.