ISTQB

ISTQB

Sort by: Newest posts

Chứng chỉ ISTQB có thực sự cần thiết đối với Tester / QA ?

1.7K 2 0
1

Test Management

409 1 0
0

TESTING PROCESS (tiếp)

286 1 0
0

7 nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm

233 1 0
4

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

386 0 0
0

Testing Process

545 0 0
2

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 2)

352 3 0
2

[Luyện thi ISTQB] Istqb foundation

1.7K 4 3
2

11 Lời khuyên để chuẩn bị và vượt qua kì thi chứng chỉ ISTQB Foundation(CTFL) một cách dễ dàng nhất

3.2K 3 1
2

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

9.7K 3 0
3

7 Nguyên tắc cơ bản của Kiểm Thử Phần Mềm

4.7K 1 0
1

Tổng quan về kiểm thử phần mềm (Phần I)

3.6K 0 0
1

Tool in Software Testing - P2 (ISTQB)

461 1 0
0

Tool in Software Testing - P1 (ISTQB)

3.4K 1 0
3

Luyện thi ISTQB hiệu quả

5.3K 4 0
8

Tips luyện thi chứng chỉ ISTQB Foundation

8.0K 4 0
6