ISTQB

ISTQB

Sort by: Newest posts
Avatar

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 4)

1.1K 0 0
1
Avatar

Test Metrics

112 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu chương 1 giáo trình ISTQB-CTFL_Syllabus_2018_V3.1_Phần 1

1.0K 0 1
  • Avatar
0
Avatar

Chứng chỉ ISTQB có thực sự cần thiết đối với Tester / QA ?

10.6K 6 0
2
Avatar

Test Management

1.0K 1 0
0
Avatar

TESTING PROCESS (tiếp)

426 1 0
0
Avatar

7 nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm

587 1 0
4
Avatar

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

744 0 0
0
Avatar

Testing Process

1.9K 1 0
3
Avatar

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 2)

775 3 0
2
Avatar

[Luyện thi ISTQB] Istqb foundation

4.5K 4 3
Avatar

11 Lời khuyên để chuẩn bị và vượt qua kì thi chứng chỉ ISTQB Foundation(CTFL) một cách dễ dàng nhất

4.3K 3 1
  • Avatar
2
Avatar

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

10.6K 3 0
3
Avatar

7 Nguyên tắc cơ bản của Kiểm Thử Phần Mềm

10.5K 2 0
1
Avatar

Tổng quan về kiểm thử phần mềm (Phần I)

4.0K 0 0
1
Avatar

Tool in Software Testing - P2 (ISTQB)

593 1 0
0
Avatar

Tool in Software Testing - P1 (ISTQB)

4.6K 2 0
3
Avatar

Luyện thi ISTQB hiệu quả

7.8K 4 0
8
Avatar

Tips luyện thi chứng chỉ ISTQB Foundation

9.4K 5 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.