ISTQB

ISTQB

Sort by: Newest posts

Test Management

90 1 0
0

TESTING PROCESS (tiếp)

114 1 0
0

7 nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm

101 2 0
4

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

85 0 0
0

Testing Process

216 0 0
1

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 2)

207 2 0
2

[Luyện thi ISTQB] Istqb foundation

390 3 3
2

11 Lời khuyên để chuẩn bị và vượt qua kì thi chứng chỉ ISTQB Foundation(CTFL) một cách dễ dàng nhất

1.9K 2 1
2

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

7.8K 2 0
3

7 Nguyên tắc cơ bản của Kiểm Thử Phần Mềm

2.1K 0 0
1

Tổng quan về kiểm thử phần mềm (Phần I)

2.9K 0 0
0

Tool in Software Testing - P2 (ISTQB)

381 1 0
0

Tool in Software Testing - P1 (ISTQB)

2.6K 0 0
3

Luyện thi ISTQB hiệu quả

4.5K 3 0
5

Tips luyện thi chứng chỉ ISTQB Foundation

7.4K 2 0
6