ISTQB

ISTQB

Sort by: Newest posts
Avatar

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 4)

402 0 0
1
Avatar

Test Metrics

73 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu chương 1 giáo trình ISTQB-CTFL_Syllabus_2018_V3.1_Phần 1

238 0 0
0
Avatar

Chứng chỉ ISTQB có thực sự cần thiết đối với Tester / QA ?

6.3K 4 0
2
Avatar

Test Management

767 1 0
0
Avatar

TESTING PROCESS (tiếp)

376 1 0
0
Avatar

7 nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm

448 1 0
4
Avatar

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

625 0 0
0
Avatar

Testing Process

1.2K 1 0
2
Avatar

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 2)

526 3 0
2
Avatar

[Luyện thi ISTQB] Istqb foundation

3.0K 4 3
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

11 Lời khuyên để chuẩn bị và vượt qua kì thi chứng chỉ ISTQB Foundation(CTFL) một cách dễ dàng nhất

3.8K 3 1
  • Avatar
2
Avatar

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

10.3K 3 0
3
Avatar

7 Nguyên tắc cơ bản của Kiểm Thử Phần Mềm

8.1K 2 0
1
Avatar

Tổng quan về kiểm thử phần mềm (Phần I)

3.8K 0 0
1
Avatar

Tool in Software Testing - P2 (ISTQB)

550 1 0
0
Avatar

Tool in Software Testing - P1 (ISTQB)

4.0K 2 0
3
Avatar

Luyện thi ISTQB hiệu quả

6.3K 4 0
8
Avatar

Tips luyện thi chứng chỉ ISTQB Foundation

8.7K 5 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.