ISTQB

ISTQB

Sort by: Newest posts
Avatar

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 4)

2.0K 0 0
1
Avatar

Test Metrics

196 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu chương 1 giáo trình ISTQB-CTFL_Syllabus_2018_V3.1_Phần 1

2.7K 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Chứng chỉ ISTQB có thực sự cần thiết đối với Tester / QA ?

16.4K 7 0
3
Avatar

Test Management

1.4K 1 0
0
Avatar

TESTING PROCESS (tiếp)

494 1 0
0
Avatar

7 nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm

815 1 0
4
Avatar

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

914 0 0
0
Avatar

Testing Process

2.7K 1 0
3
Avatar

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 2)

1.1K 3 0
2
Avatar

[Luyện thi ISTQB] Istqb foundation

6.6K 4 3
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

11 Lời khuyên để chuẩn bị và vượt qua kì thi chứng chỉ ISTQB Foundation(CTFL) một cách dễ dàng nhất

5.6K 4 1
  • Avatar
3
Avatar

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

11.0K 3 0
3
Avatar

7 Nguyên tắc cơ bản của Kiểm Thử Phần Mềm

14.6K 2 0
1
Avatar

Tổng quan về kiểm thử phần mềm (Phần I)

4.1K 0 0
1
Avatar

Tool in Software Testing - P2 (ISTQB)

683 1 0
1
Avatar

Tool in Software Testing - P1 (ISTQB)

5.5K 2 0
4
Avatar

Luyện thi ISTQB hiệu quả

10.1K 5 0
9
Avatar

Tips luyện thi chứng chỉ ISTQB Foundation

10.4K 5 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.