ISTQB

ISTQB

Sort by: Newest posts

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 2)

57 1 0
2

[Luyện thi ISTQB] Istqb foundation

110 2 2
2

11 Lời khuyên để chuẩn bị và vượt qua kì thi chứng chỉ ISTQB Foundation(CTFL) một cách dễ dàng nhất

704 1 1
2

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

5.7K 2 0
3

7 Nguyên tắc cơ bản của Kiểm Thử Phần Mềm

1.2K 0 0
1

[Training] Giá trị của chứng chỉ và những chứng chỉ nên có đối với người học CNTT

2.8K 18 2
30

Tổng quan về kiểm thử phần mềm (Phần I)

1.6K 0 0
0

Tool in Software Testing - P2 (ISTQB)

330 1 0
0

Tool in Software Testing - P1 (ISTQB)

1.9K 0 0
3

Luyện thi ISTQB hiệu quả

3.6K 2 0
3

Tips luyện thi chứng chỉ ISTQB Foundation

6.4K 2 0
5