ISTQB

ISTQB

Sort by: Newest posts
Avatar

Chữa đề Sample Exam set B - Certified Tester, Foundation Level -Phần hai

540 7 18
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Cùng ôn ISTQB Foundation(CTFL) v4.0 New! - Sample A -Phần hai bài tập

620 8 13
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Cùng ôn ISTQB Foundation(CTFL) v4.0 New! - Sample A - Phần một

608 7 17
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Cùng ôn thi Certified Tester Foundation Level 4.0 nào! - Phần hai

679 10 23
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Cùng ôn thi Certified Tester Foundation Level 4.0 nào! - Phần một

717 11 20
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 4)

2.3K 0 0
1
Avatar

Test Metrics

228 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu chương 1 giáo trình ISTQB-CTFL_Syllabus_2018_V3.1_Phần 1

3.3K 1 1
 • Avatar
2
Avatar

Chứng chỉ ISTQB có thực sự cần thiết đối với Tester / QA ?

18.1K 7 0
4
Avatar

Test Management

1.6K 2 0
0
Avatar

TESTING PROCESS (tiếp)

530 1 0
0
Avatar

7 nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm

984 1 0
4
Avatar

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

1.0K 0 0
0
Avatar

Testing Process

3.3K 1 0
3
Avatar

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 2)

1.3K 3 0
2
Avatar

[Luyện thi ISTQB] Istqb foundation

7.2K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

11 Lời khuyên để chuẩn bị và vượt qua kì thi chứng chỉ ISTQB Foundation(CTFL) một cách dễ dàng nhất

6.4K 4 1
 • Avatar
3
Avatar

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

11.3K 3 0
3
Avatar

7 Nguyên tắc cơ bản của Kiểm Thử Phần Mềm

18.0K 2 0
1
Avatar

Tổng quan về kiểm thử phần mềm (Phần I)

4.2K 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.