ISTQB

ISTQB

Sort by: Newest posts

Test Management

55 1 0
0

TESTING PROCESS (tiếp)

78 1 0
0

7 nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm

86 2 0
4

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

52 0 0
1

Testing Process

170 0 0
1

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 2)

170 2 0
2

[Luyện thi ISTQB] Istqb foundation

272 3 3
2

11 Lời khuyên để chuẩn bị và vượt qua kì thi chứng chỉ ISTQB Foundation(CTFL) một cách dễ dàng nhất

1.6K 2 1
2

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

7.1K 2 0
3

7 Nguyên tắc cơ bản của Kiểm Thử Phần Mềm

1.8K 0 0
1

[Training] Giá trị của chứng chỉ và những chứng chỉ nên có đối với người học CNTT

3.5K 23 2
32

Tổng quan về kiểm thử phần mềm (Phần I)

2.5K 0 0
0

Tool in Software Testing - P2 (ISTQB)

366 1 0
0

Tool in Software Testing - P1 (ISTQB)

2.4K 0 0
3

Luyện thi ISTQB hiệu quả

4.3K 3 0
4

Tips luyện thi chứng chỉ ISTQB Foundation

7.2K 2 0
6