ISTQB

ISTQB

Sort by: Newest posts

TESTING PROCESS (tiếp)

10 1 0
0

7 nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm

43 0 0
3

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

22 0 0
1

Testing Process

61 0 0
1

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 2)

75 1 0
2

[Luyện thi ISTQB] Istqb foundation

132 2 2
2

11 Lời khuyên để chuẩn bị và vượt qua kì thi chứng chỉ ISTQB Foundation(CTFL) một cách dễ dàng nhất

969 2 1
2

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

6.1K 2 0
3

7 Nguyên tắc cơ bản của Kiểm Thử Phần Mềm

1.3K 0 0
1

[Training] Giá trị của chứng chỉ và những chứng chỉ nên có đối với người học CNTT

3.0K 21 2
31

Tổng quan về kiểm thử phần mềm (Phần I)

1.8K 0 0
0

Tool in Software Testing - P2 (ISTQB)

344 1 0
0

Tool in Software Testing - P1 (ISTQB)

2.1K 0 0
3

Luyện thi ISTQB hiệu quả

3.8K 2 0
3

Tips luyện thi chứng chỉ ISTQB Foundation

6.7K 2 0
5