Software Tester

Software Tester

Sort by: Newest posts
Avatar

Những Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Rất Hợp Với Công Việc Tester

450 1 0
2
Avatar

Kỹ thuật 5W1H và 30 mẫu câu hỏi phân tích yêu cầu mà mọi tester nên biết

809 0 0
3
Avatar

Kiểm Thử Phần Mềm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Phần IV)

819 3 0
0
Avatar

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 2)

1.1K 0 0
0
Avatar

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 1)

17.9K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
-1
Avatar

Web Application Security Testing nên là một phần của QA Testing

184 0 0
1
Avatar

Thử nghiệm dựa trên rủi ro là gì? Xác định, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro(Phần 2)

257 0 0
0
Avatar

Thử nghiệm dựa trên rủi ro là gì? Xác định, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro(Phần 1)

206 0 0
0
Avatar

Những chiến lược trong Security Testing

238 0 0
1
Avatar

Kiểm thử phần mềm nên bắt đầu khi nào trong quá trình phát triển phần mềm?

2.8K 0 0
0
Avatar

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

545 0 0
0

Software Tester


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.