+2

Quy trình quản lý kiểm thử trong kiểm thử phần mềm nên tìm hiểu

Các bài trước mình có nói đến kiến thức cơ bản nhưng chưa nói tới phần quản lý chính dự án test của bạn.

Nay mình sẽ chia sẻ thêm về quản lý dự án test bpiwr vì mình đang tập quản lý.

image.png

Test Management Process - Quy trình quản lý kiểm thử

Có hai phần chính của Quy trình quản lý như sau:

Lập kế hoạch

 1. Phân tích rủi ro
 2. Uớc tính thời gian Test
 3. Lập kế hoạch
 4. Tổ chức xây dựng quy trình Test

Thực thi

 1. Điều khiển và giám sát việc Test
 2. Quản lý vấn đề
 3. Đánh giá và báo cáo kết quả Test

image.png

Đi vào từng phần một.

I: Lập kế hoạch

1: Phân tích rủi ro

Phân tích rủi ro là bước đầu tiên mà người quản lý kiểm thử nên xem xét trước khi bắt đầu bất kỳ dự án nào. Bởi vì tất cả các dự án có thể chứa rủi ro, phát hiện rủi ro sớm và xác định giải pháp của nó sẽ giúp người quản lý kiểm thử tránh tổn thất tiềm năng trong tương lai và tiết kiệm chi phí dự án.

image.png

Trong này mihf liệt kê một số rủi ro cơ bản sau:

Thiếu nguồn lực: Khả năng thiếu nguồn lực, bao gồm nhân lực, phần cứng, phần mềm và môi trường kiểm thử, có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện kiểm thử đúng lịch trình và chất lượng kết quả kiểm thử.

Yêu cầu không rõ ràng: Nếu yêu cầu kiểm thử không được xác định rõ ràng và chi tiết, có thể dẫn đến việc thiếu sót trong việc thiết kế và thực hiện kiểm thử. Điều này có thể gây ra các lỗi không được phát hiện hoặc kiểm thử không đáp ứng đúng yêu cầu.

Thiếu kỹ năng và hiểu biết: Nếu nhóm kiểm thử không có đủ kỹ năng và hiểu biết về kiểm thử phần mềm, có thể dẫn đến thiếu sót trong việc xây dựng kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử và phân tích kết quả.

Lập kế hoạch không chính xác: Nếu kế hoạch kiểm thử không được lập một cách chính xác và toàn diện, có thể dẫn đến việc thiếu sót trong việc xác định phạm vi, nguồn lực, lịch trình và tiêu chuẩn hoàn thành. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng của quá trình kiểm thử.

Rủi ro phụ thuộc: Các thành phần hoặc mô-đun phần mềm khác chưa hoàn thiện hoặc chưa kiểm thử có thể gây rủi ro phụ thuộc, khiến việc kiểm thử bị trì hoãn hoặc không thể thực hiện một cách đầy đủ.

Thay đổi yêu cầu: Nếu yêu cầu thay đổi trong quá trình kiểm thử, điều này có thể tạo ra sự mất cân đối giữa kế hoạch kiểm thử và yêu cầu mới, dẫn đến việc cần điều chỉnh lại kế hoạch và tài nguyên.

Lỗi trong quy trình: Các lỗi trong quy trình kiểm thử, chẳng hạn như sai sót trong việc xác định phạm vi kiểm thử, sự thiếu sót trong quy trình quản lý lỗi, hoặc các bước kiểm thử không đúng chuẩn, có thể dẫn đến kết quả kiểm thử không chính xác và không tin cậy.

Thay đổi môi trường: Nếu môi trường kiểm thử không được chuẩn bị đúng cách hoặc thay đổi không đáng kể, có thể ảnh hưởng đến khả năng tái tạo và kiểm thử hiệu quả của các kịch bản kiểm thử.

Rủi ro liên quan đến lỗi không phát hiện: Có thể xảy ra trường hợp không phát hiện được tất cả các lỗi trong quá trình kiểm thử ( kịch bản kiểm thử không đủ phủ sóng, thiếu sót trong quá trình kiểm thử hoặc sự sai sót trong đánh giá kết quả)

Các rủi ro cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào dự án và môi trường kiểm thử cụ thể. Việc xác định và quản lý rủi ro là một quá trình liên tục trong suốt quá trình kiểm thử.

Lát đọc sau cũng được.

Đọc thêm Risk và issue trong dự án ở đây

2. Uớc tính thời gian Test

Trong bước này, bạn cần ước tính thời gian cần thiết để thực hiện các hoạt động kiểm thử. Bao gồm ước tính thời gian cho việc chuẩn bị môi trường kiểm thử, xây dựng kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử, quản lý lỗi và báo cáo kết quả.

Thực ra nó nằm ngay trong phần lập kế hoạch rồi

3. Lập kế hoạch

Kế hoạch kiểm thử có thể được định nghĩa là một tài liệu mô tả phạm vi, cách tiếp cận, tài nguyên và lịch trình của các hoạt động dự định kiểm thử. Một dự án có thể thất bại nếu không có Kế hoạch kiểm thử hoàn chỉnh. Lập kế hoạch kiểm thử là đặc biệt quan trọng trong phát triển hệ thống phần mềm lớn. Trong kiểm thử phần mềm, một kế hoạch cung cấp thông tin kiểm thử chi tiết liên quan đến nỗ lực kiểm thử sắp tới, bao gồm:

 • Chiến lược kiểm thử
 • Mục tiêu kiểm thử
 • Tiêu chí đảm bảo đầu ra
 • Hoạch định nguồn lực
 • Sản phẩm kiểm thử

image.png

Các việc cần thực hiện như sau:

Xác định mục tiêu kiểm thử: Đầu tiên, cần xác định rõ mục tiêu của quá trình kiểm thử. Điều này bao gồm định nghĩa rõ ràng về mục đích, phạm vi và tiêu chí thành công của kiểm thử.

Xác định phạm vi kiểm thử: Xác định rõ ràng phạm vi kiểm thử là một bước quan trọng. Điều này đảm bảo rằng tất cả các thành phần, tính năng và tình huống quan trọng được xem xét và đảm bảo việc kiểm thử đủ độ phủ.

Xác định các bộ kiểm thử: Dựa trên phạm vi kiểm thử, xác định các bộ kiểm thử cụ thể mà bạn sẽ thực hiện. Điều này bao gồm việc xác định các kịch bản kiểm thử, dữ liệu kiểm thử và các bước thực hiện.

Ước tính thời gian và nguồn lực: Đánh giá thời gian và nguồn lực cần thiết để thực hiện kiểm thử. Điều này bao gồm ước tính thời gian cần thiết cho mỗi bộ kiểm thử, xác định số lượng nhân lực và các nguồn lực khác cần thiết.

Xác định môi trường kiểm thử: Xác định môi trường kiểm thử cần thiết, bao gồm phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và mạng. Đảm bảo rằng môi trường kiểm thử đáp ứng yêu cầu của các bộ kiểm thử và có thể tái tạo lại các tình huống kiểm thử.

Xác định tiêu chuẩn chấp nhận: Xác định tiêu chuẩn chấp nhận cho các kết quả kiểm thử. Điều này đảm bảo rằng kết quả kiểm thử được đánh giá một cách rõ ràng và dự án có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo chỉ khi các tiêu chuẩn này được đáp ứng.

Xác định tiêu chí kết thúc kiểm thử: Xác định điều kiện kết thúc của quá trình kiểm thử, bao gồm việc đạt được mục tiêu kiểm thử, đáp ứng tiêu chuẩn chấp nhận và kiểm tra tích hợp thành công.

Lên lịch kiểm thử: Dựa trên ước tính thời gian và nguồn lực, lên lịch thực hiện các bộ kiểm thử và các hoạt động kiểm thử khác trong một lịch trình cụ thể.

Xác định rủi ro và biện pháp giảm thiểu: Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình kiểm thử và xác định các biện pháp giảm thiểu để giảm thiểu tác động của chúng.

Xây dựng báo cáo kế hoạch kiểm thử: Tạo báo cáo chi tiết về kế hoạch kiểm thử, bao gồm mục tiêu, phạm vi, lịch trình, nguồn lực, môi trường, tiêu chuẩn chấp nhận và tiêu chí kết thúc. Báo cáo này sẽ là một tài liệu tham khảo cho toàn bộ quá trình kiểm thử.

4. Tổ chức xây dựng quy trình Test

Trước đó khi đã có sẵn một Kế hoạch, nhưng làm thế nào sẽ bám sát kế hoạch và thực hiện nó?

Để trả lời câu hỏi đó, bạn có giai đoạn Tổ chức thiết lập đội ngũ Test. Nói chung, người quản lý Test cần tổ chức một Nhóm kiểm thử hiệu quả, phải tập hợp một đội ngũ lành nghề để chạy công cụ kiểm thử ngày càng phát triển một cách hiệu quả.

CÁc bước tổ chức có thể như sau:

Xác định mục tiêu của quy trình kiểm thử: Đầu tiên, cần xác định mục tiêu và mục đích của quy trình kiểm thử. Định nghĩa rõ ràng về quy trình, các hoạt động kiểm thử cần thực hiện và mục tiêu mà quy trình sẽ đáp ứng.

Xác định phạm vi của quy trình kiểm thử: Xác định rõ ràng phạm vi của quy trình kiểm thử là một bước quan trọng. Điều này đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kiểm thử cần thiết được xem xét và áp dụng một cách đồng nhất.

Xác định các bước và hoạt động kiểm thử: Xác định các bước và hoạt động cụ thể mà quy trình kiểm thử sẽ bao gồm.

Xác định các bước chuẩn bị môi trường,

Viết kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử,

Ghi lại kết quả và kiểm tra lại.

Xác định quy trình tự động hóa: Xác định các phần tử của quy trình kiểm thử có thể được tự động hóa. Xác định các kịch bản kiểm thử có thể được thực hiện tự động, công cụ và kỹ thuật tự động hóa phù hợp và cách tích hợp tự động hóa vào quy trình.

Xác định nguồn lực và vai trò: Xác định nguồn lực cần thiết và các vai trò liên quan trong quy trình kiểm thử. Xác định các nhóm và cá nhân tham gia vào quy trình kiểm thử, phân công nhiệm vụ và đảm bảo sự phối hợp hiệu quả.

Xác định tiêu chuẩn và quy định: Xác định các tiêu chuẩn và quy định áp dụng cho quy trình kiểm thử. Điều này có thể bao gồm tiêu chuẩn về viết mã kiểm thử, quy trình kiểm thử, quy định về báo cáo kết quả kiểm thử và quy định về kiểm thử chéo.

Đào tạo và hỗ trợ: Xác định các hoạt động đào tạo và hỗ trợ cần thiết để đảm bảo sự hiểu biết và sự thực hiện hiệu quả của quy trình kiểm thử. Điều này bao gồm việc cung cấp đào tạo cho nhân viên tham gia vào quy trình và đảm bảo sự hỗ trợ liên tục trong quá trình triển khai.

Kiểm tra và cải thiện quy trình: Định kỳ kiểm tra và đánh giá quy trình kiểm thử để đảm bảo tính hiệu quả và đáp ứng mục tiêu. Dựa trên phản hồi và kết quả kiểm thử, cải thiện và điều chỉnh quy trình nếu cần thiết.

Tổ chức xây dựng quy trình kiểm thử đảm bảo rằng các hoạt động kiểm thử được thực hiện theo cách có tổ chức, có kế hoạch và đảm bảo chất lượng kết quả kiểm thử.

II: Thực Thi

1: Điều khiển và giám sát việc Test:

Người quản lý Test cần phải sẵn sàng trả lời câu hỏi sau:

Bạn sẽ làm gì khi dự án của bạn hết nhân sự có thể thực thi Test hoặc vượt quá thời gian ước tính?

image.png

Đó là ta cần theo dõi và kiểm soát các hoạt động để đưa nó trở lại theo đúng tiến độ. Kiểm tra và Kiểm soát là quá trình giám sát tất cả các số liệu cần thiết để đảm bảo rằng dự án đang chạy tốt, đúng tiến độ và không nằm ngoài ngân sách.

Bạn sẽ làm gì khi dự án của bạn hết nhân sự có thể thực thi Test hoặc vượt quá thời gian ước tính? Đó là ta cần theo dõi và kiểm soát các hoạt động để đưa nó trở lại theo đúng tiến độ. Kiểm tra và Kiểm soát là quá trình giám sát tất cả các số liệu cần thiết để đảm bảo rằng dự án đang chạy tốt, đúng tiến độ và không nằm ngoài ngân sách.

Giám sát là một quá trình thu thập, ghi lại và báo cáo thông tin về hoạt động dự án mà người quản lý dự án và các bên liên quan cần biết. Để giám sát, người quản lý kiểm thử thực hiện các hoạt động sau:

 • Xác định mục tiêu dự án, hoặc tiêu chuẩn thực hiện dự án

 • Quan sát hiệu suất dự án và so sánh giữa kỳ vọng hiệu suất thực tế và kế hoạch

 • Ghi lại và báo cáo bất kỳ vấn đề phát hiện nào về chất lượng xảy ra với dự án

Controlling - Kiểm soát

Kiểm soát dự án là một quá trình sử dụng dữ liệu từ hoạt động giám sát để mang lại hiệu suất thực tế cho hiệu suất theo kế hoạch. Trong bước này, người quản lý kiểm thử thực hiện hành động để sửa các sai lệch so với kế hoạch. Trong một số trường hợp, kế hoạch phải được điều chỉnh theo tình hình dự án.

2: Quản lý vấn đề: (Issue Management)

Như đã đề cập ở phần đầu của chủ đề, tất cả các dự án có thể có rủi ro tiềm ẩn. Khi rủi ro xảy ra, nó trở thành một vấn đề. Trong vòng đời của bất kỳ dự án nào, sẽ luôn có những vấn đề và câu hỏi bất ngờ xuất hiện.

image.png

Ví dụ:

Công ty cắt giảm ngân sách dự án

Nhóm phát triển thiếu các kỹ năng để hoàn thành dự án

Lịch trình dự án quá chặt chẽ để hoàn thành dự án vào đúng thời hạn.

Rủi ro cần tránh trong khi kiểm thử:

Thiếu thời gian Test

Vượt quá ngân sách dự án

Mất niềm tin từ khách hàng về chất lượng sản phẩm

Khi những vấn đề này phát sinh, phải sẵn sàng đối phó với chúng - hoặc chúng có khả năng ảnh hưởng đến kết quả của dự án.

**Công việc này có thể sẽ bao gồm: **

Phát hiện và ghi nhận lỗi: Ghi nhận tất cả các lỗi và vấn đề phát hiện được trong quá trình kiểm thử, đảm bảo rằng không có lỗi nào bị bỏ sót.

Theo dõi và xử lý lỗi: Theo dõi quá trình giải quyết lỗi, đảm bảo rằng các lỗi được kiểm tra lại, theo dõi tiến độ và đảm bảo giải quyết lỗi một cách hiệu quả.

Quản lý thay đổi: Xác định, theo dõi và quản lý các thay đổi trong quá trình kiểm thử, đảm bảo rằng các thay đổi được kiểm tra và đánh giá một cách kỹ lưỡng trước khi được triển khai.

3: Đánh giá và báo cáo kết quả Test:

Dự án đã ở giai đoạn hoàn thành. Bây giờ nó đã đến lúc nhìn lại những gì đã làm.

image.png

Mục đích của đánh giá và báo cáo kết quả Test là:

'"Báo cáo đánh giá kết quả Test" đã mô tả các kết quả của kiểm thử , phạm vi và tiêu chí đầu ra. Dữ liệu được sử dụng trong đánh giá kiểm thử dựa trên dữ liệu kết quả và tóm tắt kết quả kiểm thử.

Các công việc sẽ làm như sau:

Đánh giá kết quả kiểm thử: Đánh giá kết quả kiểm thử dựa trên các tiêu chí đã xác định trước, bao gồm việc đánh giá độ phủ kiểm thử, khả năng tìm ra lỗi và sự đáp ứng của hệ thống với yêu cầu.

Báo cáo kết quả kiểm thử: Tạo báo cáo chi tiết về quá trình kiểm thử, kết quả, lỗi phát hiện được và các biểu đồ, thống kê. Báo cáo này cung cấp thông tin quan trọng cho các bên liên quan về hiệu suất, chất lượng và khả năng của hệ thống đã kiểm thử.

Đưa ra phê duyệt và quyết định: Dựa trên kết quả kiểm thử, đưa ra phê duyệt cho việc tiếp tục phát triển hoặc triển khai hệ thống. Các quyết định cần được đưa ra dựa trên thông tin và phân tích đáng tin cậy từ quá trình kiểm thử.

Bài này mình tham khảo từ chị Tran Thi Ha, tuy nhiên mình đã thêm cụ thể các bước cần làm rồi, không cần đọc bài gốc nữa nhen,

Tham khảo: https://www.guru99.com/test-management-phases-a-complete-guide-for-testing-project.html

Chúc mọi người tích lũy kiến thức vui vẻ nha ❤️


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.