Project Management

Project Management

Sort by: Newest posts

Lãnh đạo "ngây thơ" - điều gì khiến bạn là một người như vậy và làm sao để tránh điều đó

692 0 2
-9

Sự khác biệt giữa SE và BrSE trước khối lượng công việc lớn

2.0K 10 8
22

BA - CON ĐƯỜNG KHÔNG CHỈ DÀNH RIÊNG CHO CÁC IT-ERS

479 1 0
1

Tản mạn về Estimate

476 2 6
15

Dự án Product và những vấn đề ảnh hưởng tới QA

561 3 0
2

Dẫn dắt nhóm hiệu suất cao

365 1 0
-1

Những lý do khiến dự án thất bại và cách phòng tránh

1.0K 5 3
3

Những khó khăn khi bước vào nghiệp BrSE

726 4 0
11

[XP Series] Phần 1: Các "Giá trị cốt lõi" trong Extreme Programming (XP)

886 1 0
3

CSS - Less is more

148 0 0
3

Vì sao Kiểm thử viên và Lập trình viên không phải kẻ thù của nhau

136 0 1
0

PM series - Project Manager: Bạn là người thế nào?

2.6K 12 0
12

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 2: Waterfall là gì?

5.4K 2 0
1

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

4.4K 1 0
1

Thể hiện các mô hình thiết kế bằng ngôn ngữ PlanUML

693 3 0
-1

[Thị trường Nhật Bản] Phát triển Offshore và Vị trí BrSE

993 2 1
0

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

2.7K 4 1
6

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

1.9K 1 5
2

Kết hợp CLI trong quản lý công việc

3.5K 12 0
13

Hiểu Người Nhật - Hiểu Khách Hàng Nhật (phần 2)

920 3 0
7

Project Management