Project Management

Project Management

Sort by: Newest posts
Avatar

[For beginners in PM] Part 2: Scope Management

1.3K 1 1
  • Avatar
2
Avatar

[For beginners in PM] Part 1: Integration Management

1.3K 2 0
2
Avatar

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

3.3K 6 0
16
Avatar

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.4

211 0 0
2
Avatar

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.3

289 1 0
0
Avatar

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.2

450 1 0
1
Avatar

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.1

594 3 0
1
Avatar

Vòng lặp OODA là gì? Sự khác nhau giữa quy trình PDCA và OODA

1.5K 0 0
1
Avatar

1 team phát triển ứng dụng của 1 công ty Nhật làm việc thế nào

344 0 0
3
Avatar

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.4 (Phần cuối)

116 1 0
0
Avatar

Bạn học được gì khi làm ở các dự án lớn ?

709 0 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Bí kíp luyện Dev (dưới góc nhìn của một QA)

301 0 0
6
Avatar

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.3

255 0 0
0
Avatar

Quản lý công số (effort) -Bước đầu nắm bắt tình hình, bắt đầu cho việc quản lý công số

3.0K 1 0
1
Avatar

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.2

459 2 0
2
Avatar

Series "đến con khỉ cũng hiểu được" - Nhập môn Quản lý dự án P.1

698 4 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Quản lí risk trong dự án

1.2K 0 0
0
Avatar

Pros and Cons of Scrum Development

219 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

How AI is set to disrupt the workflow management space?

48 1 1
  • Avatar
1
Avatar

Đôi điều về Estimate

1.0K 1 0
2

Project Management


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.