tran minh chien

@tranchien

Report

Thu thập dữ liệu tự động cùng với Scrapy, Mongodb và Crontab

634 9 1
9

Xây dựng hệ thống đăng nhập cho các ứng dụng với chữ kí điện tử

682 8 0
9

Thu thập và lưu trữ dữ liệu với scrapy và mysql

2.7K 18 27
25

Kiểm thử smartcontract bằng truffle thông quá ví dụ minh họa

169 1 0
4

Những "tính năng" thú vị của smart contract sau hơn một tuần tìm hiểu solidity (P1)

330 4 2
9

Deploy ứng dụng Rails sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql hoàn toàn miễn phí với Heroku

480 7 6
9

Những khái niệm cơ bản của blockchain

557 3 0
6

Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu RethinkDB

474 2 0
4