Android

Android

Sort by: Newest posts

Tích hợp cổng thanh toán Paypal vào ứng dụng Android sử dụng PHP, MySQL (Phần 1)

2.0K 3 0
2

Crop ảnh cực đơn giản với SimpleCropView trong Android

372 0 0
1

What's New in Android N and Wear 2.0

95 0 0
0

Làm quen với Multithreading (P2)

2.1K 1 3
0

Database trong Android – Backup and Import

459 1 0
0

Sử dụng Google Sheet API Android

1.1K 0 0
0

Push Notification sử dụng Firebase Notification trong ứng dụng Android

10.4K 4 1
1

Optimize battery life in Android [P1]

168 1 0
0

Tìm hiểu về Data Binding trong Android – Phần 2

474 0 0
0

Hướng dẫn sử dụng quảng cáo Unity Ads cho game

4.9K 0 2
0

Hướng dẫn sống còn cho kỹ sư trẻ từ thiên tài hacker người Nga

1.0K 11 0
12

New API Camera2 in Android

1.8K 2 0
1

Retrofit and Rxandroid

1.9K 1 1
1

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng có phần giới thiệu Intro Slide

403 3 0
3

The changing Google Analytics by Firebase Analytics | Sử dụng Firebase Analytics cho ứng dụng của bạn

548 3 0
5

Làm thế nào để đặt tên resource một cách hiệu quả trong lập trình Android?

1.7K 7 1
8

Firebase trong Android Studio

10.0K 3 0
2

RecyclerView trong Android ( phần 2 )

6.6K 12 0
8

Retrofit Android Tutorial to Get JSON from Server

2.1K 3 0
2

Điều chỉnh thuộc tính adjustViewBounds của ImageView API Level 17 và thấp hơn với AdjustableImageView

483 2 0
2