Android

Android

Sort by: Newest posts

Tạo app hiệu ứng ảnh đơn giản với OpenCV

1.3K 1 0
0

Cách tạo một ứng dụng chạy video trên Android application

3.0K 2 9
-1

Android App Performance - Part 1: Managing Memory

3.6K 6 1
4

RECYCLERVIEW AND CARDVIEW TRONG ANDROID

4.4K 2 0
1

EventBus trong Android

5.0K 5 4
4

Tự động tạo các chuẩn màn hình và Giải phóng bộ nhớ trong Android

703 1 0
0

API mới trên Android 5.0 Lollipop

160 0 0
0

React.js mà nhiều người đang nhắc đến, thích hợp cho những ứng dụng Web nào?

26.8K 46 2
33

multi threading trong Android

883 2 0
0

SMS và Networking Trong Android

704 2 0
0

TÌM HIỂU ACTION BAR COMPAT TRONG ANDROID – PHẦN 1

6.5K 2 0
1

QUẢN LÝ BỘ NHỚ KHI SỬ DỤNG BITMAP TRONG ANDROID

2.3K 2 0
2

CACHING BITMAPS TRONG ANDROID

1.5K 2 0
1

HIỂN THỊ BITMAP LỚN HIỆU QUẢ

1.0K 1 0
1

TÌM HIỂU NFC TRÊN ANDROID: PHẦN 2

367 3 0
1

Tutorial – NFC trên Android: Phần 1

1.1K 4 0
1

Ứng dụng AlarmClock với Android

2.3K 2 1
1

Cách tạo ảnh động, hay các hiệu ứng trong Android (Android Animations)

4.4K 4 0
3

Liên kết Android với server(localhost) - Continue

281 1 0
0

LIÊN KẾT ANDROID VỚI SERVER(LOCALHOST)

6.6K 4 0
3