Android Development

[Android] Instant App - Bước đột phá cho trải nghiệm người dùng

91 2 0
7

Tổng hợp các thủ thuật để trở thành một lập trình viên Android thực thụ

84 1 0
6

Một vài kinh nghiệm khi dùng Realm trong android - Part 2

193 2 0
2

Một vài kinh nghiệm khi dùng Realm trong android

794 5 0
4

Cách tối ưu của Glide và Fresco khi load image

563 3 0
7

Tối ưu hoá UI của ứng dụng có thực sự cần thiết - Android Performance [Part2]

427 2 1
1

Android performance improved If you didn't forget some issues [Part1]

237 3 1
2

Tạo intro slide cho ứng dụng android của bạn

184 1 0
0

Unit Test cho người mới bắt đầu - Dễ dàng hơn khi dùng Mockito

805 0 0
1

Ứng dụng beacon trong việc xác định vị trí(Phần 2)

610 0 0
0

Model-View-ViewModel Achitecture in Android without Data Binding library

1987 5 4
7

Overview of Kotlin Language and Comparison Between Kotlin and Java

102 1 0
2

Sự kiện Google I/O 2017

79 0 0
1

Sử dụng thư viện Picasso để load ảnh trong android

1259 0 0
1

How to get String a language in android ?

149 0 0
1

ExoPlayer: Time to say goodbye MediaPlayer

183 4 0
4

RTL trong ứng dụng Android. Những điều bạn cần phải biết

353 1 0
2

Android leak memory phần 2

161 1 0
1

Làm việc với Custom Font trong Android O

442 0 0
0

How To Make Circle Custom Progress Bar in Android ?

1132 2 0
0

Android Development