Vo The Anh

@VoTheAnh

Report

Gson Overview : Đơn giản hóa việc Serialization

54 0 0
1

Java Annotation Processing (P.2)

51 0 0
0

Java Annotation Processing (P.1)

109 0 0
0

Gson Overview : Generics

42 0 0
1

Gson Overview : Mapping Enums

66 1 0
1

Android N - Quick Settings

87 0 0
1

Xử lí text đa ngôn ngữ trong Android

138 0 0
2

[Android] Viết logs không cần code

211 1 0
4

Một vài gợi ý hữu ích để đọc code dự án trên Android Studio

234 2 0
3

Idiomatic Kotlin (Phần 2)

44 0 0
1

Idiomatic Kotlin (Phần 1)

148 2 0
2

[Android] Custom View

849 2 0
5

Java 8 Method Reference (Phần 2)

275 1 0
1

Java 8 Method Reference (Phần 1)

698 1 0
0

[Android] Xử lí checkbox state trong recycler view

942 0 0
2

Một vài tính năng thú vị của Kotlin

242 1 0
2

[Java Core] Garbage Collection

295 0 0
0

Thay đổi ngôn ngữ app trong Android

545 1 0
1

Naming convention resources trong Android

515 0 0
1

Android NotRxJava

341 1 0
2