0

Android O: Fonts

Giới thiệu

Trước đây để có thể thiết lập được một Fonts cho TextView hoặc EditText thì cần phải làm theo các bước:

 1. Tải file fonts (có thể tải từ Google Fonts) vào thư mục assets project của bạn
 2. Thiết lập setTypeFace() cho TextView hoặc EditText nếu chỉ dùng 1 lần
textView.setTypeface(Typeface.createFromAsset(context.assets, font))

hoặc bạn cũng có thể custom TextView hoặc EditText nếu bạn sử dụng nhiều lần

public class FontTextView extends TextView {

  public FontTextView(Context context) {
   super(context);
   Typeface face=Typeface.createFromAsset(context.getAssets(), "Helvetica_Neue.ttf"); 
   this.setTypeface(face); 
  }

  public FontTextView(Context context, AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
   Typeface face=Typeface.createFromAsset(context.getAssets(), "Helvetica_Neue.ttf"); 
 this.setTypeface(face); 
  }

  public FontTextView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) {
    super(context, attrs, defStyle);
   Typeface face=Typeface.createFromAsset(context.getAssets(), "Helvetica_Neue.ttf"); 
 this.setTypeface(face); 
  }

  protected void onDraw (Canvas canvas) {
    super.onDraw(canvas);
  }
}

Nhưng tháng 3 năm 2017, Google công bố phiên bản phát hành Android O đầu tiên. Trong phiên bản Android O có rất nhiều các tính năng mới mẻ và 1 trong các tính năng của nó là hỗ trợ Fonts tốt hơn các phiên bản Android trước đó.

Cài đặt

Trước hết bạn cần phải sử dụng phiên bản Android Studio thấp nhấp là 24 Preview 3 (trong bài giới thiệu này tôi sử dụng phiên bản Android Studio Canary 3.0 ) vì phiên bản này có nhiều tính năng mà các phiên bản trước không có. Để có thể tìm được Fonts đẹp các bạn có thể vào trang web Google Fonts của Google

Các bước để thực hiện thiết lập 1 fonts bất kỳ cho TextView hoặc EditText của bạn:

 1. Chúng ta cần làm là tải Fonts cần thiết (có thể tải Font từ Google Fonts).
 2. Giải nén file zip, sao chép file fonts.ttf vào thư mục res/fonts resource của project của ứng dụng. Sao chép fonts vào resource

3. Tiếp theo là ta chỉ việc sử dụng fonts trong file xml của chúng ta

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 tools:context="com.stylingandroid.o.fonts.MainActivity">

 <TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginTop="16dp"
  android:fontFamily="@font/pacifico"
  android:text="@string/pangram"
  android:textSize="20sp"
  app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
  app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
  app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

sau đó ta được như sau: kết quả sau khi sử dụng fonts Từ trên Android Studio ta có thể thấy được những đoạn text đã được thiết lập fonts theo ý muốn của chúng ta. Trong khi theo phương pháp cũ đã được nêu lên ở phần giới thiệu thì các bạn phải build và chạy chương trình mới có thể thấy được. 4. Xem kết quả sau khi chạy chương trình Chạy chương trình Nguồn Nguồn bài viết Source code Source code

Thiết lập TextStyle cho TextView hoặc EditText

Một vấn đề đặt ra là nếu bạn muốn TextView hoặc EditText của bạn lúc thì chữ nghiêng( Italic), chữ đậm ( bold) hoặc font chữ thường (normal) của cùng một loại Fonts chữ thì sao. Vấn đề này sẽ được trình bày tiếp dưới đây. Trong ví dụ dưới đây ta sẽ sử dụng Fonts chữ Nunito được tải trên trang web Google Fonts của Google. Để thực hiện được điều đó chúng ta làm lần lượt theo các bước sau đây:

 1. Chúng ta tải các fonts Nunito-Regular.ttf, Nunito-Bold.ttf, Nunito-Italic.ttf, and Nunito-BoldItalic.ttf và đổi tên chúng thành nunito_regular.ttf, nunito_bold.ttf, nunito_italic.ttf, và nunito_bold_italic.ttf bởi vì trong file res/fonts chỉ được phép chứa các ký tự thường và gạch dưới không được ký tự in hoa.
 2. Tiếp theo bước 2 chúng ta sẽ tạo ra một file font-family xml trong thư mục res/fonts như dưới đây
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<font-family xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 <font
  android:font="@font/nunito_regular"
  android:fontStyle="normal"
  android:fontWeight="400" />
 
 <font
  android:font="@font/nunito_italic"
  android:fontStyle="italic"
  android:fontWeight="400" />
 
 <font
  android:font="@font/nunito_bold"
  android:fontStyle="normal"
  android:fontWeight="700" />
 
 <font
  android:font="@font/nunito_bold_italic"
  android:fontStyle="italic"
  android:fontWeight="700" />
 
</font-family>

Về cơ bản đây chỉ đơn giản là một mapping của một fontStyle và fontWeight cụ thể đến tài nguyên font sẽ được sử dụng để render các biến thể cụ thể. Các giá trị hợp lệ cho fontStyle là normal hoặc italic; Và fontWeight phù hợp với đặc tả trọng lượng font CSS (đây là một tài nguyên tốt để hiểu cách các kiểu được đặt tên trong Nunito như các ánh xạ bổ sung, ánh sáng, thông thường, semi-bold, bold, extra-bold, và black 3. Bước tiếp theo là chúng ta sử dụng chúng ở TextView hoặc EditText trong file xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 tools:context="com.stylingandroid.o.fonts.MainActivity">
 
 <TextView
  android:id="@+id/pacifico"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginTop="16dp"
  android:fontFamily="@font/pacifico"
  android:text="@string/pangram"
  android:textSize="20sp"
  app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
  app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
  app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 
 <TextView
  android:id="@+id/nunito_regular"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginTop="8dp"
  android:fontFamily="@font/nunito_regular"
  android:text="@string/pangram"
  android:textSize="20sp"
  app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
  app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
  app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/pacifico" />
 
 <TextView
  android:id="@+id/nunito_bold"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginTop="8dp"
  android:fontFamily="@font/nunito_bold"
  android:text="@string/pangram"
  android:textSize="20sp"
  app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
  app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
  app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/nunito_regular" />
 
 <TextView
  android:id="@+id/nunito_italic"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginTop="8dp"
  android:fontFamily="@font/nunito_italic"
  android:text="@string/pangram"
  android:textSize="20sp"
  app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
  app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
  app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/nunito_bold" />
 
 <TextView
  android:id="@+id/nunito_bold_italic"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginTop="8dp"
  android:fontFamily="@font/nunito_bold_italic"
  android:text="@string/pangram"
  android:textSize="20sp"
  app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
  app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
  app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/nunito_italic" />
 
 <TextView
  android:id="@+id/nunito_programmatic"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginTop="8dp"
  android:text="@string/pangram"
  android:textSize="20sp"
  app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
  app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
  app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/nunito_italic" />
 
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Kết quả sau khi sử dụng fonts Kết quả Nguồn bài viết Nguồn bài viết Source code ví dụng Source code Qua bài viết này t đã giới thiệu cho các bạn cách thay đổi fonts cho TextView hoặc EditText, nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy comment bên dưới nhé.!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.