Nguyen Viet Manh

@nguyenvietmanh

Nên học gì trong thời đại số 2018

140 2 0
4

Làm thế nào để estimate thời gian và giá trị của dự án

174 7 2
6

[Training][Rx] Observable và Flowable

302 0 0
0

[Kotlin] Method, property and field

92 0 0
2

[RN][Redux] Redux Promise Middleware

193 1 0
2

[RN][Redux] Redux Observable

325 0 0
2

[RN][Redux] Redux-saga

460 0 0
0

[RN][Redux] Using redux in react-native programing

996 3 0
5

[Question] Bạn có phải là một senior developer không?

3056 11 5
27

[Training] Custom font cho ứng dụng android

137 2 0
0

Unit-test Android và mặt trái của con số % coverage

354 1 0
1

[Training] Code Tells You How, Comments Tell You Why

194 0 0
1

[Training] Hướng dẫn tạo Live Template code cho Kotlin

205 1 0
0

[Training] Có bao nhiêu cách để start một activity bằng Kotlin Android

454 1 0
2

Sử dụng Room với Kotlin

284 0 0
2

Observer Design Pattern in Android and IOS development

517 0 0
1

[Training] Học Java từ những điều cơ bản p2 - Volatile in thread

824 2 0
4

Protect all your secret keys with your keystore

39 0 0
0

[Training] Học Java từ những điều cơ bản

200 1 0
4

Splash Screens Are Evil, Don't Use Them!

288 0 3
2