Android

Android

Sort by: Newest posts

[Hướng dẫn] Lấy kết quả trả về từ một Activity.

6.1K 0 1
7

Menu in Android

155 0 0
0

Phân đoạn hình ảnh trong OpenCV

1.5K 1 0
0

LauchMode trong Android Activity: standard, singleTop, singleTask, singleInstance

2.7K 8 0
12

Tại sao ảnh của iPhone luôn mượt và đẹp hơn của Android

949 2 0
5

Annotation, sử dụng annotation với reflection trong java

5.0K 1 0
4

Tích hợp Admob vào ứng dụng Android

5.0K 0 3
1

Android - Ibeacon

506 2 0
0

Hướng dẫn sử dụng Firebase Crash Reporting trong Android

944 1 1
1

Pokénomics: Đằng sau sự thành công của Pokémon Go

151 0 0
1

Giới thiệu về Kubernetes - Docker cluster tool của Google

3.8K 1 0
1

Text To Speech in Android

1.0K 1 0
0

WebRTC basic – Phần 1: Tìm hiểu về NAT, STUN, TURN vs ICE

782 3 0
3

Load Bitmap Efficiently in Android [Part 1]

2.0K 5 0
4

Tại sao nên đưa Docker làm chuẩn khi phát triển

2.5K 7 0
1

Để phòng tránh code "thối", hãy đảm bảo 7 quy tắc sau

1.3K 9 5
-2

Những dấu chân của nhân loại trên con đường đến với lập trình hướng đối tượng (phần 3)

232 0 0
1

Tích hợp cổng thanh toán Paypal vào ứng dụng Android sử dụng PHP, MySQL (Phần 2)

883 2 0
0

[Android TV] Phần 4: Tạo TV Navigation

296 0 0
0

Import Module, Library với Android Studio

2.5K 1 0
0