Android

Android

Sort by: Newest posts

[Android] Hiển thị Activity trên màn hình khóa - Show Activity over lock screen

1.0K 6 8
10

Tạo Blockchain Application trên Android (Phần 4 - Tạo Contract Game Oẳn Tù Tì)

210 3 1
5

Tích hợp Google Play In-App Review API

140 1 0
3

Áp dụng DarkTheme vào ứng dụng Android

135 0 0
3

Tối ưu hóa hiệu năng trong Android - Giảm kích thước ứng dụng của bạn

205 2 0
3

GetX - Flutter - Multiple language support with GetX (Part 3)

725 2 3
7

Tìm hiểu về Context trong các ứng dụng Android

122 0 0
0

Top 25 Lib and Projects của nửa đầu năm 2020 — Summer Edition

644 7 1
11

Mã hoá dữ liệu trên Android với Jetpack Security

152 0 0
2

Android Development: 15 thư viện hữu ích mà bạn nên thử (Phần II)

246 0 0
3

Improve your app’s cryptography, from message authentication to user presence

43 0 0
2

Dependency injection với Hilt

150 0 0
2

Tìm hiểu về Dagger Hilt

286 0 0
2

Cơ bản về CameraX

221 1 2
2

Bạn có thực hiểu sự hiểu về quá trình vẽ View ?

379 2 2
6

[Android] Change language at runtime

236 0 0
3

Xin chào Kotlin Serialization, tạm biệt Gson !

865 5 4
16

Dependency injection with Hilt

210 0 0
1

[Android] Android 11 có gì mới?

419 0 0
1

Google In-app Review API

256 1 0
1