Android

Android

Sort by: Newest posts

Puzzle game android with openCV

134 1 0
0

Cùng tạo ứng dụng android HelloWorld

132 0 0
0

Làm gì khi Android studio build chậm?

4.6K 7 0
6

Custom Attributes in Android

1.2K 4 0
1

Location-Based Services trong Android (phần 2)

1.8K 1 0
1

Đa ngôn ngữ cho application

1.1K 1 1
2

Android App Performance - Part2: Analyze and Optimizing Memory

1.3K 6 0
3

Parsing HTML In Android With Jsoup

2.2K 2 0
0

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.4K 13 0
7

Những nguyên tắc, những định luật của lập trình mà chúng ta nên có sẵn trong đầu

7.3K 48 6
32

Những nguyên tắc đảm bảo tính dễ đọc của method (Cyclomatic Complexity) - dành cho người mới lập trình

2.4K 18 0
6

React.js làm cho Ajax trở nên cực kì đơn giản

3.0K 16 0
4

TÌM HIỂU ACTION BAR COMPAT TRONG ANDROID – PHẦN 2

2.2K 2 0
0

List & Card on Android 5.0 Lollipop

292 0 1
0

Location-Based Services trong Android (phần 1)

865 2 0
0

RecyclerView-GridLayout: Header, Variable span size, AutoFit, ...

3.1K 5 1
0

Property Animation in Android.

1.0K 1 0
1

NDK android setup

575 1 0
0

Android MAT memory leak analytics (Eclipse IDE)!

250 1 0
0

Tạo app hiệu ứng ảnh đơn giản với OpenCV

1.3K 1 0
0