Android

Android

Sort by: Newest posts

Những công cụ cần thiết khi làm ứng dụng Android, những class, những thư viện dành cho từng tính năng và so sánh đồng thời với iOS

1.8K 12 1
10

Tìm hiểu Google Cloud Messageing (GCM) trong Android

3.0K 1 1
2

Thư viện load ảnh Glide cho ứng dụng Android

7.6K 2 1
7

Sửa lỗi rò rỉ bộ nhớ trong Android - OutOfMemoryError

1.7K 6 0
2

Google Fit for Android: Recording API

208 0 0
0

[Android Smaller APK] Part1: Anatomy of an APK

687 3 1
1

Hướng dẫn kiểm thử tự động cho Android (continuous integration testing)

800 2 0
3

Hướng Dẫn Cài Đặt Google Play Services trên Genymotion Step by Step

3.4K 1 1
2

Amazon Simple Storage Service (S3) Trong Android

583 0 0
2

Sử dụng SQLite database trong ứng dụng Android

17.8K 2 0
4

Hướng dẫn React Native P.1

7.1K 11 5
6

Bắt đầu Học Android Với Việc Tạo App ToDoList (Phần 2)

315 0 0
0

Android vector image

643 2 0
2

Hướng dẫn cơ bản về Gradle trong dự án Android

6.5K 5 1
4

Tổng quan project android studio

1.0K 3 0
0

Performance Profiling Tools - Phần 1

752 2 0
1

Tạo hiệu ứng cho ảnh trong Android với thư viện GPUImage

838 3 0
0

Những điều cần biết về Permission của Android

1.6K 3 0
1

Jack & Jill: Android Tool Chain

206 1 0
0

Tìm hiểu về movie Maker trên android - Phần 2

336 4 2
3