Android

Android

Sort by: Newest posts

Làm quen với Multithreading Trong C++

10.6K 6 0
1

Andorid NDK - C++ trên Android

3.1K 2 0
3

Xác thực vân tay trong ứng dụng Android

854 3 0
0

Opencv image processing phần 1: Lý thuyết nắn ảnh với phương pháp morphing.

839 0 0
0

Giới thiệu Fragment trong Android

4.6K 0 0
5

[Android TV] Phần 3: Xây dựng bố cục cho TV app

278 0 0
2

Làm app android từ css, html và js bằng PhoneGap

6.7K 0 2
0

UDP Android client and Rails server

414 2 0
1

Những dấu chân của nhân loại trên con đường đến với lập trình hướng đối tượng (phần 1)

585 4 0
2

Load ảnh trong Android với Universal Image Loader

1.8K 2 0
3

Custom ModelLoader in Glide with custom OkHttpUrlLoader

209 2 0
0

[Smaller APK part 3]Removing unused resources

137 2 0
1

Tìm hiểu về Data Binding trong Android – Phần 1

631 1 2
2

Performance tip trong Android

483 2 0
0

Tổng quan Google I/O 2016

165 0 0
0

Những điểm mới của Android: N-release, thực tế ảo, Android studio 2.2 và hơn thế nữa

192 0 0
1

UNITY CLOUD BUILD

408 0 0
0

Code hiệu quả hơn với tính năng Live Template của Android Studio

890 3 0
6

Giới thiệu về thư viện load ảnh Glide và so sánh với thư viện Picasso

3.6K 1 0
3

Làm thế nào để bảo mật một ứng dụng Android

1.0K 3 0
1