Bùi Thành Việt

@vietbui_framgia

Report

Notification Trong React Native Thật Đơn Giản

123 2 0
4

Code React Native Không Cần IDE Hay Text Editor

136 0 0
2

Tối Ưu Background Service Và Broadcast Receiver

173 1 2
4

Ứng Dụng Làm Mờ Ảnh Dùng WorkManager (Ví Dụ Thực Tế)

118 0 0
3

Tương Tác Với Cơ Sở Dữ Liệu Lớn Mà Không Lãng Phí Tài Nguyên Của Thiết Bị

304 1 0
5

Thay Thế Database Của Ứng Dụng Bằng Room Database

263 1 0
1

Xử lý TỐI ƯU khi xoay màn hình với Architecture Component ViewModel( Có ví dụ thực tế )

314 1 0
1

Cách làm Bottom Navigation theo chuẩn Material Design

677 0 0
2

Mở một Activity bằng CÁCH MỚI - LINH HOẠT hơn

417 4 0
5

Cách làm RecyclerView Adapter tốt hơn với Ít Code hơn

646 5 1
5

Tạo ứng dụng Streaming Video bằng 2 cách

388 0 1
1

Xây dựng ứng dụng streaming audio | MediaPlayer API

498 2 1
2

Reactive Extensions - một vài thứ quan trọng trước khi bắt đầu

444 0 0
0

Sử dụng CPU Profiler kiểm tra hoạt động CPU và phương pháp tìm ra dấu vết

506 0 0
2

[Android Performance]Khắc phục triệt để khi ứng dụng của bạn bị "Treo"

703 0 0
1

Tối ưu hoá UI của ứng dụng có thực sự cần thiết - Android Performance [Part2]

535 2 1
2

Android performance improved If you didn't forget some issues [Part1]

258 3 1
2

Some ways resolve memory leaks in Fragment Android

383 1 0
1

Unit Test cho người mới bắt đầu - Dễ dàng hơn khi dùng Mockito

1.5K 1 0
1

Handle refresh token with Retrofit2

1.1K 3 0
2