gson

gson

Sort by: Newest posts

Xin chào Kotlin Serialization, tạm biệt Gson !

929 5 4
16

Cách để Retrofit làm việc đồng thời được với các API dạng JSON và XML ?

564 5 1
15

Cùng nhau tìm hiểu khả năng tuyệt vời của Gson đem lại

1.5K 2 0
7

Gson Overview : 5 lỗi cơ bản khi sử dụng và cách giải quyết

450 0 0
1

Gson Overview : Tùy biến Deserialization cơ bản

334 0 0
1

Gson Overview : Đơn giản hóa việc Serialization

276 1 0
1

Gson Overview : Generics

321 0 0
1

Gson Overview : Mapping Enums

144 1 0
1

Cùng tìm hiểu về Gson Builder - Naming Polices

1.1K 0 0
0

Convert đối tượng sang dạng json

1.8K 2 0
2