gson

gson

Sort by: Newest posts

Xin chào Kotlin Serialization, tạm biệt Gson !

701 4 4
13

Cách để Retrofit làm việc đồng thời được với các API dạng JSON và XML ?

493 4 1
15

Cùng nhau tìm hiểu khả năng tuyệt vời của Gson đem lại

1.3K 2 0
7

Gson Overview : 5 lỗi cơ bản khi sử dụng và cách giải quyết

394 0 0
1

Gson Overview : Tùy biến Deserialization cơ bản

297 0 0
1

Gson Overview : Đơn giản hóa việc Serialization

256 1 0
1

Gson Overview : Generics

300 0 0
1

Gson Overview : Mapping Enums

140 1 0
1

Cùng tìm hiểu về Gson Builder - Naming Polices

1.0K 0 0
0

Convert đối tượng sang dạng json

1.7K 2 0
2