gson

gson

Sort by: Newest posts
Avatar

Xin chào Kotlin Serialization, tạm biệt Gson !

3.0K 7 4
  • Avatar
  • Avatar
22
Avatar

Cách để Retrofit làm việc đồng thời được với các API dạng JSON và XML ?

1.2K 6 1
  • Avatar
15
Avatar

Cùng nhau tìm hiểu khả năng tuyệt vời của Gson đem lại

5.9K 3 1
  • Avatar
8
Avatar

Gson Overview : 5 lỗi cơ bản khi sử dụng và cách giải quyết

1.6K 0 0
0
Avatar

Gson Overview : Tùy biến Deserialization cơ bản

585 0 0
1
Avatar

Gson Overview : Đơn giản hóa việc Serialization

550 1 0
1
Avatar

Gson Overview : Generics

853 0 0
1
Avatar

Gson Overview : Mapping Enums

304 1 0
1
Avatar

Cùng tìm hiểu về Gson Builder - Naming Polices

1.7K 0 0
0
Avatar

Convert đối tượng sang dạng json

3.1K 2 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.