gson

gson

Sort by: Newest posts
Avatar

Xin chào Kotlin Serialization, tạm biệt Gson !

1.7K 7 4
  • Avatar
  • Avatar
20
Avatar

Cách để Retrofit làm việc đồng thời được với các API dạng JSON và XML ?

863 5 1
  • Avatar
15
Avatar

Cùng nhau tìm hiểu khả năng tuyệt vời của Gson đem lại

3.5K 2 0
8
Avatar

Gson Overview : 5 lỗi cơ bản khi sử dụng và cách giải quyết

1.2K 0 0
1
Avatar

Gson Overview : Tùy biến Deserialization cơ bản

428 0 0
1
Avatar

Gson Overview : Đơn giản hóa việc Serialization

378 1 0
1
Avatar

Gson Overview : Generics

457 0 0
1
Avatar

Gson Overview : Mapping Enums

179 1 0
1
Avatar

Cùng tìm hiểu về Gson Builder - Naming Polices

1.3K 0 0
0
Avatar

Convert đối tượng sang dạng json

2.2K 2 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.