+3

How to publish an android library (module) on JitPack

Xin chào mọi người. Chắc hẳn trong quá trình phát triển ứng dụng di động nói chung và ứng dụng Android nói riêng, chúng ta sử dụng rất nhiều các thư viện bên thứ 3, điều này rất hữu ích để tái sử dụng và tăng tốc độ phát triển phần mềm. Vậy tại sao chúng ta không đóng góp vào kho tàng thư viện tiện lợi và hữu ích đó các thư viện (module) của chúng ta. Hôm nay mình xin giới thiệu một cách đơn giản và nhanh gọn nhất để chia sẻ thư viện (module) Android cho mọi người cùng sử dụng 😄

Chuẩn bị

 1. Có một tài khoản Github
 2. Cài đặt Github ở môi trường máy tính của bạn
 3. Cài đặt Android Studio
 4. Có kiến thức về Github và biết cách tạo module trong Android Studio

Bước 1

Tạo một repository trên tài khoản github. Ở đây mình tạo repository với name là item-handle

Bước 2

Tạo project Android và tạo một module. Ở đây mình tạo module handling

Bước 3

Thêm classpath 'com.github.dcendents:android-maven-gradle-plugin:1.5' trong root build.gradle

Bước 4

Trong library/build.gradle, thêm:

 apply plugin: 'com.github.dcendents.android-maven' 

 group='com.github.YourUsername'

Ở đây là handling/build.gradle, tên github của mình là tuanbaros

apply plugin: 'com.github.dcendents.android-maven'

group = 'com.github.tuanbaros'

Bước 5

Synch gradle project và bật terminal , gõ lệnh ./gradlew install

Bước 6

Đẩy project lên Github.

Bước 7

Sử dụng thư viện ở bất kỳ Android project nào

Thêm repository

Trong root build.gradle , thêm maven { url 'https://jitpack.io' }

allprojects {
  repositories {
    jcenter()
    maven { url 'https://jitpack.io' }
  }
}

Thêm dependencies

 1. Cách 1: Dựa trên branch của Github
 • Trong app build.gradle, thêm compile 'com.github.yourGithubName:RepoName:yourbranch-SNAPSHOT'
 • Ví dụ với thư viện item-handle của mình với yourGithubNametuanbaros, RepoNameitem-handleyourbranchmaster
dependencies {
  compile 'com.github.tuanbaros:item-handle:master-SNAPSHOT'
}
 1. Cách 2: Tạo source JAR file
 • Vào repository Github vừa tạo, chọn ReleaseCreate New Release
 • Đặt Tag Version bản release theo bạn muốn rồi chọn commit hoặc chọn branch mà mình muốn tạo source JAR file
 • Ghi mô tả cho bản release
 • Ví dụ
 • Chọn Publish Release
 • Trong app build.gradle, thêm compile 'com.github.yourGithubName:RepoName:releaseTagVersion'
 • Ví dụ với thư viện item-handle của mình với yourGithubNametuanbaros, RepoNameitem-handlereleaseTagVersionv0.3
dependencies {
  compile 'com.github.tuanbaros:item-handle:v0.3'
}

Chúc các bạn thành công :p Simple and happy coding!

References


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.