-3

Kiến trúc Android

Bài viết sẽ cung cấp kiến thức về kiến trúc hệ điều hành Android

Hệ điều hành android được chia thành 5 lớp với 4 lớp chính:

1- Linux Kernel :

là nhân xử lý ,cung cấp cấp độ trìu tượng của phần cứng

2.1- Các thư viện nguồn :

Các thư viện trên lớp nhân Linux

2.2-Các thư viện Android :

Các thư viện dựa trên JAVA phục vụ cho Androdi :

 • android.app - Cung cấp quyền truy cập vào ứng dụng và là nền tảng của tất cả ứng dụng Android.
 • android.content - Cung cấp quyền truy cập nội dung (content), truyền tải thông điệp giữa các ứng dụng hay các thành phần của ứng dụng.
 • android.database - Đựoc sử dụng để truy cập dữ liệu của content provider và cơ sở dữ liệu SQLite
 • android.opengl - giao diện các phuơng thức Java để sử dụng OpenGL ES
 • android.os - Cung cấp các ứng dụng với quyền truy cập vào các dịch vụ của hệ điều hành bao gồm thông điệp, các dịch vụ hệ thống và các giao tiếp nội tại
 • android.text - Đựoc sử dụng để hiển thị và điều chỉnh chữ trên màn hình thiết bị
 • android.view - Các thành phần cơ bản trong việc xây dựng giao diện người dùng của ứng dụng.
 • android.widget - Tập các thành phần giao diện người dùng đã được xây dựng sẵn như các nút, các nhãn (label), list view,....
 • android.webkit - Tập các lớp cho phép xây dựng khả năng duyệt web.

3.Android Runtime :

Cung cấp Java Virtual machine được thiết kế tối ưu ho Android 9 DAlvik Virtual Machine Đây là phần thứ 3 của kiến trúc và nằm ở lớp thứ 2 từ dưới lên. Phần này cung cấp 1 bộ phận quan trọng là Dalvik Vỉtual Machine - là 1 loại Java Virtual Machine được thiết kế đặc biệt để tối ưu cho Android.

Dalvik VM sử dụng các đặc trưng của nhân Linux như quản lý bộ nhớ và đa luồng, những thứ mà đã có sẵn trong Java. Dalvik VM giúp mọ ứng dụng Android chạy trong tiến trình riêng của nó, với các thể hiện (instance) riêng của Dalvik virtual Machine.

Android Runtime cũng cung cấp 1 tập các thư viện chính giúp các nhà phát triển ứng dụng Android có thể viết ứng dụng Android bằng Java

4-Application Framework :

Cung cấp các dịch vụ cao hơn cho các ứng dụng dưới dạng các lớp JAVA , deverloper có quyền can thiệp từ lớp này Android Framework bao gồm các dịch vụ chính sau:

 • Activity Manager - kiểm soát vòng đời của ứng dụng và stack các activity
 • Content Provider - cho phép các ứng dụng chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng khác
 • Resource Manager - cấp quyền truy cập các tài nguyên
 • Notification Manager - cho các ứng dụng hiện thị các thông báo ( cảnh báo và thông báo )
 • View System - quản lý các View được sử dụng

5. Application :

Tạo các ứng dụng trên lớp này


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.