Kotlin

Xu hướng công nghệ Web sẽ phát triển trong năm 2019

626 1 3
3

Class, object and interface trong Kotlin

39 0 0
2

Tìm hiểu Kotlin Coroutines trong Android

45 0 0
1

Cách tạo custom templates trong Android

62 0 0
2

Overloading operator Kotlin (Nạp chồng toán tử)

85 2 0
1

Có gì mới trong Kotlin 1.3

59 0 0
2

Data Class và Parcelable trong Kotlin

47 1 0
7

Kotlin Coroutines patterns và không patterns

45 0 0
3

Higher Order Function và Lambda trong Kotlin

34 0 0
1

Android Download Manager

94 0 0
3

Có nên sử dụng Kotlin lateinit var hay không?

96 0 0
1

[Android][Kotlin] Android Job Scheduler

81 0 0
0

lateinit và lazy trong Kotlin

97 0 0
-1

Kotlin Android Extensions: Sử dụng View Binding đúng cách

125 0 0
-2

Một số mẹo sử dụng Kotlin cho Lập trình Android

59 0 0
0

Kotlin Android Extensions: Sử dụng View Binding đúng cách

76 0 1
2

Viết lại một thư viện dependency injection của Java bằng Kotlin

42 0 0
0

Google Cast - Tạo ứng dụng đa phương tiện thông minh

94 1 0
3

Cancel nhanh gọn đồng thời nhiều coroutine

23 0 0
3

5 lỗi thường mặc phải khi sử dụng Architecture Components

182 0 0
4