Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts

[Android] Change language Programmatically Using Kotlin

43 0 0
2

How to config your output file name in Gradle Kotlin DSL - Android

81 1 1
5

Tìm hiểu về Google Chrome Cast

211 2 0
2

10 điều bạn nên biết khi bắt đầu nghiệp dev Android

844 2 6
12

Tìm hiểu về Android KTX

89 0 0
0

Kotlin dễ ẹc - Lớp vs đối tượng: Object expression và Object declaration

124 0 0
0

Di chuyển, truyền dữ liệu giữa các màn hình trong kotlin android

76 0 0
0

Làm quen với Kotlin - Extension

55 0 0
1

Sử dụng Hibernate với Kotlin dựa trên Spring Boot

48 1 0
0

Top 25 Lib and Projects của nửa đầu năm 2020 — Summer Edition

636 7 1
11

Simplifying APIs with coroutines and Flow

73 0 0
1

MockK: Phương pháp mocking ngon hơn Mockito trong Kotlin

313 3 2
7

Xin chào Kotlin Serialization, tạm biệt Gson !

860 5 4
16

Làm gì để Spring Boot lấy được properties từ AWS Parameter Store (SSM)?

183 0 0
1

Thay thế SingleLiveEvent với kotlin Channel / Flow

109 0 0
0

Kotlin - Part 5- Các tính năng độc quyền mà bạn nên sử dụng

279 1 0
6

[SOURCE] Automatically generate setters and getters in Kotlin for Android Developer

167 0 5
1

Lập trình không đồng bộ với Kotlin Coroutines

182 0 0
0

Kotlin - Part 4- Các tính năng độc quyền mà bạn nên sử dụng

255 1 0
6

Cùng tìm hiểu về Filter trong Kotlin

201 0 0
2