Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts

Voice to Text Speech Recognition

34 1 0
1

Tìm hiểu về Kotlin Multiplatform Mobile

106 0 0
2

Sử dụng Gradle Kotlin DSL trong Android Project

66 0 0
2

Các loại Design Patterns thường dùng ở Android và App Architectures - Phần 2

136 0 1
3

Các loại Design Patterns thường dùng ở Android và App Architectures - Phần 1

185 3 4
10

Tìm hiểu Scope functions trong Kotlin

71 0 2
0

Navigation Component 1 cách giải quyết tốt cho việc chuyển đổi screen

75 0 3
4

Tìm hiểu về Kotlin Coroutine

109 1 1
7

Data Class hay Builder Design Pattern?

96 1 0
5

Làm quen với Delegation pattern trong Kotlin

46 1 0
2

Cách sử dụng Annotations trong kotlin

63 1 2
5

Kotlin - Xây dựng Restful APIs sử dụng Kotlin và Spring Boot

55 0 0
4

Internationalization Spring boot Kotlin and Thymeleaf

20 0 1
2

[Android] Change language Programmatically Using Kotlin

93 0 0
1

How to config your output file name in Gradle Kotlin DSL - Android

129 1 1
6

Tìm hiểu về Google Chrome Cast

259 2 0
3

10 điều bạn nên biết khi bắt đầu nghiệp dev Android

1.1K 2 7
12

Tìm hiểu về Android KTX

122 0 0
1

Kotlin dễ ẹc - Lớp vs đối tượng: Object expression và Object declaration

160 0 0
0

Di chuyển, truyền dữ liệu giữa các màn hình trong kotlin android

149 0 0
0