Android Studio

Android Studio

Sort by: Newest posts

Tạo thư viện Android và publish một cách dễ dàng

71 0 0
3

[Pentest Android] Cài đặt Android Emulator sao cho ngầu :-?

1.5K 6 22
15

Các tính năng mới thú vị của Android Studio 4.1

328 0 0
4

[SOURCE] Automatically generate setters and getters in Kotlin for Android Developer

167 0 5
1

Android Studio IDE shortcut cho việc dev Flutter cứ phải gọi là mượt

325 3 0
6

Những thay đổi trong Android Studio Design Tools UX - Android Studio 3.6

560 0 0
0

Android Studio tips & tricks - Part 1

169 0 0
0

Google phát hành Android Studio bản mới nhất

732 0 0
2

Top Android Studio Plugins 2019

983 1 0
8

Tạo một EmotionalFace bằng CustomView trong android

121 0 0
2

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

2.5K 2 2
4

Android Studio 3.4 - Cải thiện hiệu năng, cập nhật nhiều tính năng mới

682 0 0
2

5 tính năng hữu ích của Android Studio có thể bạn chưa biết

582 1 0
2

How to develop apps for foldable phones?

64 0 0
0

⚡ AndroidStudio của bạn luôn bị chậm ? 🚀Dưới đây là cách tăng tốc ngay lập tức.

1.0K 0 0
2

Tích hợp thư viện OpenCV Android Library vào Android Studio

2.0K 2 1
2

Xây dựng service chạy ngầm trong Android

3.0K 0 11
3

Làm thế nào để làm việc hiệu quả hơn với Android Studio Plugin

433 0 0
1

Filterable RecyclerView in Android

424 0 0
3

Easy Version Control With Git in Android Studio

2.4K 1 0
2