Android

Performance tip trong Android

386 2 0
0

Tổng quan Google I/O 2016

153 0 0
0

Những điểm mới của Android: N-release, thực tế ảo, Android studio 2.2 và hơn thế nữa

182 0 0
1

UNITY CLOUD BUILD

285 0 0
0

Code hiệu quả hơn với tính năng Live Template của Android Studio

741 2 0
6

Giới thiệu về thư viện load ảnh Glide và so sánh với thư viện Picasso

3.0K 1 0
2

Làm thế nào để bảo mật một ứng dụng Android

643 3 0
1

Android Getting Started with Material Design

654 2 0
2

[Android] Tạo thanh tìm kiếm theo xu hướng thiết kế phẳng

1.3K 1 1
0

RecyclerView trong Android

9.1K 3 0
4

Sử dụng thư viện ngoài (compact-calendar-view) và tạo todo list với Android

641 1 0
0

Tìm hiểu về Android JSON Parser

826 1 0
0

Google Cloud Messaging - GCM

322 1 2
1

Sử dụng MediaPlayer để chạy Video trong Android

422 0 0
0

Push Notification trên android với Azure Notification Hubs (ANH)

278 0 0
0

ReactNative framework hỗ trợ phát triển ứng dụng đa nền tảng

1.4K 0 0
0

Quản lý bộ nhớ của ứng dụng trong Android

1.3K 3 0
0

Làm việc với Intent trong Phát triển ứng dụng Android

603 0 0
0

OpenCV part4 : Nhận dạng chữ (Optical Character Recognition)

2.4K 3 2
0

Sending Operations to Multiple Threads

298 1 0
0