Android

multi threading trong Android

825 2 0
0

SMS và Networking Trong Android

629 2 0
0

TÌM HIỂU ACTION BAR COMPAT TRONG ANDROID – PHẦN 1

5.8K 2 0
1

QUẢN LÝ BỘ NHỚ KHI SỬ DỤNG BITMAP TRONG ANDROID

2.1K 2 0
1

CACHING BITMAPS TRONG ANDROID

1.3K 2 0
1

HIỂN THỊ BITMAP LỚN HIỆU QUẢ

907 1 0
1

TÌM HIỂU NFC TRÊN ANDROID: PHẦN 2

313 3 0
1

Tutorial – NFC trên Android: Phần 1

937 4 0
1

Ứng dụng AlarmClock với Android

1.9K 2 1
1

Cách tạo ảnh động, hay các hiệu ứng trong Android (Android Animations)

3.6K 3 0
2

Liên kết Android với server(localhost) - Continue

241 1 0
0

LIÊN KẾT ANDROID VỚI SERVER(LOCALHOST)

5.2K 3 0
1

Multi-Thread và Service trong android

4.8K 3 0
0

CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG INTENT TRONG ANDROID

990 1 0
-2

Animation in Android

557 1 0
0

Sử dụng Camera trong Android

676 2 1
0

Cài đặt android, tìm hiểu về ứng dụng dự báo thời tiết

363 0 0
0

Các layout cơ bản trong android

1.7K 2 0
-1

Cài đặt và làm quen với phát triển ứng dụng Android

521 0 0
0

Cơ sở dữ liệu trong Android

3.6K 4 0
1