Android Architecture

Android Architecture

Sort by: Newest posts
Avatar

Mô hình MVI - Android Tutorial for Beginners

1.3K 2 1
  • Avatar
3
Avatar

Single activity android là gì ? Đã đến lúc thay đổi kiến trúc Android sang single activity ?

1.4K 1 0
3
Avatar

Thao tác điều hướng mới trong Android Q

150 0 0
2
Avatar

Saving state trong Android

995 0 0
-1
Avatar

Android Architecture Components : Room

295 0 0
0
Avatar

Chọn hình ảnh từ Camera/Gallery với function Crop trong Android

1.9K 2 1
  • Avatar
2
Avatar

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

3.7K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

2.7K 2 0
1
Avatar

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 2: Model

4.2K 2 0
3
Avatar

Android Architecture Components : Paging Library

177 0 0
2
Avatar

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

255 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 1: Giới thiệu

11.8K 7 0
1
Avatar

Android Architecture - Tại sao chọn MVVM hơn là MVP

2.6K 1 0
5
Avatar

6 Bước để đến gần hơn với Room

235 0 0
2
Avatar

Navigation architecture component phần I

644 0 0
1
Avatar

Android - Architecture Components: ViewModel

251 2 0
1
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

240 1 0
1
Avatar

[Android] Xử lý vòng đời với Lifecycle-Aware Components

341 0 0
2
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.5K 0 0
3
Avatar

8 cách để giảm dung lượng file APK ứng dụng Android

1.7K 0 0
2

Android Architecture


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.