Android

Android

Sort by: Newest posts

Annotation, sử dụng annotation với reflection trong java

3.0K 1 0
2

Tích hợp Admob vào ứng dụng Android

4.1K 0 2
1

Android - Ibeacon

319 2 0
0

Hướng dẫn sử dụng Firebase Crash Reporting trong Android

670 1 1
1

Pokénomics: Đằng sau sự thành công của Pokémon Go

130 0 0
1

Giới thiệu về Kubernetes - Docker cluster tool của Google

3.5K 1 0
1

Text To Speech in Android

625 1 0
0

WebRTC basic – Phần 1: Tìm hiểu về NAT, STUN, TURN vs ICE

398 2 0
2

Load Bitmap Efficiently in Android [Part 1]

1.9K 5 0
4

Tại sao nên đưa Docker làm chuẩn khi phát triển

1.7K 7 0
1

Để phòng tránh code "thối", hãy đảm bảo 7 quy tắc sau

1.1K 9 5
-1

Những dấu chân của nhân loại trên con đường đến với lập trình hướng đối tượng (phần 3)

207 0 0
1

Tích hợp cổng thanh toán Paypal vào ứng dụng Android sử dụng PHP, MySQL (Phần 2)

759 2 0
0

[Android TV] Phần 4: Tạo TV Navigation

242 0 0
0

Import Module, Library với Android Studio

2.0K 1 0
0

Vòng đời của Activity trong ứng dụng Android

7.3K 1 0
1

How to publish Android 3rd party libraries to Bintray

181 2 0
0

Giới thiệu Realm database cho Android

6.8K 2 0
4

Bluetooth trong android

353 1 1
0

Customize MediaPlayer using TextureView

520 0 0
0