Android Architecture Component

Android Architecture Component

Sort by: Newest posts
Avatar

[Android] Học cách tạo một ứng dụng tuyệt vời thông qua ví dụ

312 2 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

ViewModel làm việc như thế nào trong Android

8.3K 3 3
  • Avatar
  • Avatar
16
Avatar

Android in Action: Implement MVP(Model - View - Presenter) Architecture for Android Application. Past 1: Analysis the requirement

361 0 0
0
Avatar

Navigation Components

119 2 0
3
Avatar

Saving state trong Android

886 0 0
-1
Avatar

Thời điểm nào là thích hợp để load dữ liệu trong ViewModel?

337 0 0
2
Avatar

When to load data in ViewModels

203 0 0
1
Avatar

Google I/O 2019: Có gì thay đổi trong các Android Architecture Components (Phần 1)

725 4 0
7
Avatar

5 sai lầm hay mắc phải khi sử dụng Architecture Components

249 0 0
2
Avatar

WorkManager Basics

304 1 0
2
Avatar

5 lỗi thường mặc phải khi sử dụng Architecture Components

860 1 0
6
Avatar

Navigation Architecture Component - Học với hành (P2)

498 2 0
2
Avatar

Ứng Dụng Làm Mờ Ảnh Dùng WorkManager (Ví Dụ Thực Tế)

306 1 0
5
Avatar

Android Data Binding và Live Data

1.3K 2 3
  • Avatar
  • Avatar
1

Android Architecture Component


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.