Android Architecture Components

Android Download Manager

46 0 0
2

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

84 0 2
-2

Android Room Persistence Library

44 0 0
2

Tìm hiểu thư viện Android Architecture Components

143 3 1
4

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

131 1 0
3

Tìm hiểu Room Persistence Library trong Android

25 0 0
4

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

209 3 0
3

Navigation Architecture Component - Học với hành (P1)

112 4 0
4

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

510 3 0
4

Thay Thế Database Của Ứng Dụng Bằng Room Database

236 1 0
1

[Android] Tương tác với vòng đời Activity bằng lifecycle-aware components

174 0 0
4

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

1.2K 15 2
16

Xử lý TỐI ƯU khi xoay màn hình với Architecture Component ViewModel( Có ví dụ thực tế )

299 1 0
1

Sử dụng Android Architecture Components áp dụng vào Firebase Realtime Database (Phần 3)

74 2 0
2

Android - Architecture Components ViewModel - xử lý configuration changes chưa bao giờ đơn giản đến thế.

2.4K 20 4
26

Android Architecture Components: ViewModel

128 1 0
2

Android Architecture Components