Android Architecture Components

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

142 2 0
4

Android Download Manager

111 0 0
3

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

146 0 2
-2

Android Room Persistence Library

48 0 0
2

Tìm hiểu thư viện Android Architecture Components

202 3 1
4

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

154 2 0
3

Tìm hiểu Room Persistence Library trong Android

42 0 0
4

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

212 3 0
3

Navigation Architecture Component - Học với hành (P1)

140 4 0
4

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

700 5 0
5

Thay Thế Database Của Ứng Dụng Bằng Room Database

278 1 0
1

[Android] Tương tác với vòng đời Activity bằng lifecycle-aware components

225 0 0
4

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

1.3K 15 2
16

Xử lý TỐI ƯU khi xoay màn hình với Architecture Component ViewModel( Có ví dụ thực tế )

320 1 0
2

Sử dụng Android Architecture Components áp dụng vào Firebase Realtime Database (Phần 3)

77 2 0
2

Android - Architecture Components ViewModel - xử lý configuration changes chưa bao giờ đơn giản đến thế.

2.7K 21 4
28

Android Architecture Components: ViewModel

143 1 0
2

Android Architecture Components