Android Architecture Components

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

117 3 0
3

Navigation Architecture Component - Học với hành (P1)

64 1 0
1

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

327 3 0
4

Thay Thế Database Của Ứng Dụng Bằng Room Database

162 1 0
1

[Android] Tương tác với vòng đời Activity bằng lifecycle-aware components

130 0 0
4

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

1.1K 15 0
16

Xử lý TỐI ƯU khi xoay màn hình với Architecture Component ViewModel( Có ví dụ thực tế )

208 1 0
0

Sử dụng Android Architecture Components áp dụng vào Firebase Realtime Database (Phần 3)

60 1 0
2

Android - Architecture Components ViewModel - xử lý configuration changes chưa bao giờ đơn giản đến thế.

1.9K 18 4
22

Android Architecture Components: ViewModel

110 1 0
2

Android Architecture Components