Android

Parsing HTML In Android With Jsoup

1.8K 2 0
0

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.4K 13 0
7

Những nguyên tắc, những định luật của lập trình mà chúng ta nên có sẵn trong đầu

6.9K 45 6
30

Những nguyên tắc đảm bảo tính dễ đọc của method (Cyclomatic Complexity) - dành cho người mới lập trình

2.0K 18 0
5

React.js làm cho Ajax trở nên cực kì đơn giản

2.5K 16 0
4

TÌM HIỂU ACTION BAR COMPAT TRONG ANDROID – PHẦN 2

2.0K 2 0
0

List & Card on Android 5.0 Lollipop

281 0 1
0

Location-Based Services trong Android (phần 1)

743 2 0
0

RecyclerView-GridLayout: Header, Variable span size, AutoFit, ...

2.7K 5 0
1

Property Animation in Android.

861 1 0
0

NDK android setup

499 1 0
0

Android MAT memory leak analytics (Eclipse IDE)!

234 1 0
0

Tạo app hiệu ứng ảnh đơn giản với OpenCV

1.2K 1 0
0

Cách tạo một ứng dụng chạy video trên Android application

2.6K 2 9
-1

Android App Performance - Part 1: Managing Memory

3.2K 6 1
3

RECYCLERVIEW AND CARDVIEW TRONG ANDROID

3.8K 2 0
0

EventBus trong Android

4.2K 5 4
3

Tự động tạo các chuẩn màn hình và Giải phóng bộ nhớ trong Android

658 1 0
0

API mới trên Android 5.0 Lollipop

148 0 0
0

React.js mà nhiều người đang nhắc đến, thích hợp cho những ứng dụng Web nào?

24.1K 45 2
31