Android Performance

Android Performance

Sort by: Newest posts

Quản lý bộ nhớ ứng dụng của bạn

178 0 0
2

Bạn có thực hiểu sự hiểu về quá trình vẽ View ?

426 2 2
6

Một số lỗi thường gặp khi thiêt kế layout Android

382 1 0
4

Record https traffic của ứng dụng di động thông qua Jmeter proxy server

215 0 0
1

Hiệu năng của ConstraintLayout

171 0 1
1

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Android với Benchmarking (Phần 2)

160 0 1
1

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Android với Benchmarking

229 0 0
2

Giải pháp cho loading large Bitmaps trong Android

676 0 0
2

Tối ưu hoá performance cho ứng dụng Android

1.2K 0 0
2

Android Performance  -  Rendering

415 1 0
4

[Android] Các vấn đề về hiệu năng Developers không thể tránh khỏi

387 1 2
7

Xử lý TỐI ƯU khi xoay màn hình với Architecture Component ViewModel( Có ví dụ thực tế )

664 3 1
2

Android Gradle 3.0: Sử dụng Implementation hay Api?

1.7K 3 4
15

Systrace - Công cụ giúp phân tích hiệu năng của ứng dụng Android(Phần 2)

344 1 0
1

Systrace - Công cụ giúp phân tích hiệu năng của ứng dụng Android(Phần 1)

837 1 0
1

Tối ưu hoá UI của ứng dụng có thực sự cần thiết - Android Performance [Part2]

1.0K 2 1
4

Avoid Memory Leak in Android

1.7K 3 0
-2

Hiệu suất của việc đóng gói nội dung trong RecyclerView

879 0 0
2

Sử dụng Intent trong ứng dụng Android

2.1K 1 0
-3

Lợi ích từ việc sử dụng ConstraintLayout

676 0 0
0

Android Performance