Android Performance

Sort by: Newest posts

Tối ưu hoá performance cho ứng dụng Android

208 0 0
2

Android Performance  -  Rendering

106 1 0
4

[Android] Các vấn đề về hiệu năng Developers không thể tránh khỏi

192 1 2
6

Xử lý TỐI ƯU khi xoay màn hình với Architecture Component ViewModel( Có ví dụ thực tế )

345 1 0
2

Android Gradle 3.0: Sử dụng Implementation hay Api?

830 2 4
12

Systrace - Công cụ giúp phân tích hiệu năng của ứng dụng Android(Phần 2)

214 1 0
1

Thước đo performance của ứng dụng android

3.3K 1 0
0

Systrace - Công cụ giúp phân tích hiệu năng của ứng dụng Android(Phần 1)

344 1 0
1

Tối ưu hoá UI của ứng dụng có thực sự cần thiết - Android Performance [Part2]

649 2 1
3

Avoid Memory Leak in Android

1.2K 3 0
-2

Hiệu suất của việc đóng gói nội dung trong RecyclerView

450 0 0
2

Sử dụng Intent trong ứng dụng Android

1.2K 1 0
-3

Lợi ích từ việc sử dụng ConstraintLayout

183 0 0
0

Android performance improved If you didn't forget some issues [Part1]

281 3 1
2

Android Performance