Android Performance

Android Performance

Sort by: Newest posts

Quản lý bộ nhớ ứng dụng của bạn

137 0 0
2

Bạn có thực hiểu sự hiểu về quá trình vẽ View ?

379 2 2
6

Một số lỗi thường gặp khi thiêt kế layout Android

320 1 0
4

Record https traffic của ứng dụng di động thông qua Jmeter proxy server

177 0 0
1

Hiệu năng của ConstraintLayout

160 0 1
1

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Android với Benchmarking (Phần 2)

141 0 1
1

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Android với Benchmarking

209 0 0
2

Giải pháp cho loading large Bitmaps trong Android

604 0 0
2

Tối ưu hoá performance cho ứng dụng Android

1.1K 0 0
2

Android Performance  -  Rendering

381 1 0
4

[Android] Các vấn đề về hiệu năng Developers không thể tránh khỏi

368 1 2
7

Xử lý TỐI ƯU khi xoay màn hình với Architecture Component ViewModel( Có ví dụ thực tế )

638 2 1
2

Android Gradle 3.0: Sử dụng Implementation hay Api?

1.6K 2 4
14

Systrace - Công cụ giúp phân tích hiệu năng của ứng dụng Android(Phần 2)

337 1 0
1

Systrace - Công cụ giúp phân tích hiệu năng của ứng dụng Android(Phần 1)

777 1 0
1

Tối ưu hoá UI của ứng dụng có thực sự cần thiết - Android Performance [Part2]

1.0K 2 1
4

Avoid Memory Leak in Android

1.7K 3 0
-2

Hiệu suất của việc đóng gói nội dung trong RecyclerView

826 0 0
2

Sử dụng Intent trong ứng dụng Android

2.0K 1 0
-3

Lợi ích từ việc sử dụng ConstraintLayout

627 0 0
0

Android Performance