Android Performance

Android Performance

Sort by: Newest posts
Avatar

Improve Performance For Flutter Application ? Part 1

228 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Quản lý bộ nhớ ứng dụng của bạn

363 0 0
2
Avatar

Bạn có thực hiểu sự hiểu về quá trình vẽ View ?

556 2 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Một số lỗi thường gặp khi thiêt kế layout Android

816 1 0
4
Avatar

Record https traffic của ứng dụng di động thông qua Jmeter proxy server

395 0 0
1
Avatar

Hiệu năng của ConstraintLayout

235 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Android với Benchmarking (Phần 2)

239 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Android với Benchmarking

344 0 0
2
Avatar

Giải pháp cho loading large Bitmaps trong Android

1.0K 0 0
3
Avatar

Tối ưu hoá performance cho ứng dụng Android

1.8K 0 0
2
Avatar

Android Performance  -  Rendering

603 0 0
4
Avatar

[Android] Các vấn đề về hiệu năng Developers không thể tránh khỏi

455 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Xử lý TỐI ƯU khi xoay màn hình với Architecture Component ViewModel( Có ví dụ thực tế )

793 4 1
  • Avatar
2
Avatar

Android Gradle 3.0: Sử dụng Implementation hay Api?

2.2K 3 4
Avatar

Systrace - Công cụ giúp phân tích hiệu năng của ứng dụng Android(Phần 2)

426 1 0
1
Avatar

Systrace - Công cụ giúp phân tích hiệu năng của ứng dụng Android(Phần 1)

1.2K 1 0
1
Avatar

Tối ưu hoá UI của ứng dụng có thực sự cần thiết - Android Performance [Part2]

1.2K 2 1
  • Avatar
4
Avatar

Avoid Memory Leak in Android

1.9K 3 0
-3
Avatar

Hiệu suất của việc đóng gói nội dung trong RecyclerView

1.2K 0 0
3
Avatar

Sử dụng Intent trong ứng dụng Android

2.3K 1 0
-3

Android Performance


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.