Nguyễn Hồng Nguyên

@nguyen.hong.nguyen

Tổng hợp các thủ thuật để trở thành một lập trình viên Android thực thụ

84 1 0
6

Cách nhận biết các hoạt động ngoài thực tế của user bằng thiết bị Android

135 1 1
1

Fast Android Networking Library (FAN)

229 2 0
1

MVC hay MVP hay MVVM hay không có gì?

668 1 4
2

Tạo ứng dụng nhận dạng văn bản cho Android bằng Tesseract

165 2 1
1

Tích hợp Google Voice Actions với ứng dụng Android

178 0 0
2

[Góc chia sẻ - P2] Tổng hợp những ứng dụng Android đi kèm mã nguồn để tham khảo nâng cao kỹ năng code!

1045 10 5
6

[Góc chia sẻ] Tổng hợp những ứng dụng Android đi kèm mã nguồn để tham khảo nâng cao kỹ năng code!

3062 31 10
17

Advanced Calabash Android – Make your own server side code!

285 3 0
1

Calabash Android – Tips and tricks

359 1 0
1

7 nguyên tắc thiết kế cho IoT

361 2 0
1

ExoPlayer: Time to say goodbye MediaPlayer

183 4 0
4

The Fragments fragmentation problem

160 2 0
2

Series Designing a Successful Application (P1: Exception Handling)

104 0 0
0

Quét mã vạch với Mobile Vision API

365 2 0
2