Nguyễn Hồng Nguyên

@nguyen.hong.nguyen

Report

Cấu hình Authorization cho Glide

20 0 0
1

JitPack – Đơn giản hóa cách tiếp cận các public repository trên Android.

28 0 0
0

Làm việc hiệu quả với Android Resource

187 3 0
2

Phân biệt giữa Android resource và theme attributes

100 1 0
3

Tổng hợp các thủ thuật để trở thành một lập trình viên Android thực thụ

120 1 0
6

Cách nhận biết các hoạt động ngoài thực tế của user bằng thiết bị Android

154 1 1
1

Fast Android Networking Library (FAN)

320 2 0
1

MVC hay MVP hay MVVM hay không có gì?

736 1 4
2

Tạo ứng dụng nhận dạng văn bản cho Android bằng Tesseract

197 2 1
1

Tích hợp Google Voice Actions với ứng dụng Android

207 0 0
2

[Góc chia sẻ - P2] Tổng hợp những ứng dụng Android đi kèm mã nguồn để tham khảo nâng cao kỹ năng code!

1K 10 5
7

[Góc chia sẻ] Tổng hợp những ứng dụng Android đi kèm mã nguồn để tham khảo nâng cao kỹ năng code!

3.1K 31 10
17

Advanced Calabash Android – Make your own server side code!

289 3 0
1

Calabash Android – Tips and tricks

362 1 0
1

7 nguyên tắc thiết kế cho IoT

381 2 0
1

ExoPlayer: Time to say goodbye MediaPlayer

212 4 0
4

The Fragments fragmentation problem

166 2 0
2

Series Designing a Successful Application (P1: Exception Handling)

107 0 0
0

Quét mã vạch với Mobile Vision API

377 2 0
2