+2

Phương pháp Agile Scrum: Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh cho Dev và Tester (Phần I)

Giới thiệu về Agile: Agile là gì?

Agile trong phát triển phần mềm:

Agile là 1 trong những quy trình phát triển phần mềm được sử dụng và được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới.

Hầu hết các tổ chức đã áp dụng nó dưới hình thức này hay hình thức khác nhưng vẫn còn một chặng đường dài để hoàn thiện trong các chương trình phát triển của họ. Mục đích duy nhất của loạt bài hướng dẫn này là đưa các chuyên gia công nghệ và phi công nghệ vào thế giới Agile.

Chúng tôi sẽ từng bước đưa các bạn trải qua các hành trình khám phá Agile cho tới khi các bạn hiểu được triết lý đằng sau việc sử dụng Agile, lợi thế của nó và cách thức thực hành nó. Loạt bài này nhằm trang bị và cho phép người đọc áp dụng việc học Agile và Scrum vào công việc của họ.

Hướng dẫn cụ thể này được dành riêng để giải thích cho bạn tại sao cần có Agile và cách chúng được tạo ra. Điều cơ bản ở đây để hiểu được khái niệm của việc áp dụng Agile trong ngành Công nghiệp phát triển phần mềm.

Lịch sử của Agile

Agile được sinh ra vào 1 ngày đẹp trời khi 17 người có các nền tảng phương pháp phát triển khác nhau, cùng ngồi lại tranh luận tìm ra phương pháp thay thế khả thi cho việc phát triển phần mềm nhanh hơn và ít tài liệu cồng kềnh hơn.

Vào thời điểm đó, phát triển phần mềm đã từng diễn biến quá lây tới mức thời gian của dự án tới lúc sẵn sàng để bàn giao, nhu cầu kinh doanh bị thay đổi để phù hợp và yêu cầu cũng bị thay đổi theo. Do đó, một dự án không thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngay cả khi nó có thể đáp ứng các yêu cầu mục tiêu đã xác định từ trước.

Do đó, những kỹ sư vô địch về kỹ thuật phần mềm khác nhau đã cùng nhau kết hợp và họp lại đưa ra kết quả cuối cùng gọi là “tuyên ngôn Agile” cái mà chúng ta sẽ được thảo luận chi tiết ở những loạt bài huớng dẫn tiếp theo.

Nhưng việc Agile được sinh ra vào ngày hôm đó không phải điều mà chúng ta thấy ngày hôm nay trong các tổ chức. Phương pháp mà các chuyên gia đã thống nhất trước kia được mô tả là “nhẹ” và “nhanh”. Nhưng chiến thắng cốt lõi của cuộc họp đó là suy nghĩ về việc bàn giao nhanh sản phẩm và phản hồi liên tục là chìa khóa để lượm được thành công trong phát triển phần mềm.

Các kỹ thuật thác nước hiện tại quá cồng kềnh và không có điều khoản phản hồi cho tới khi sản phẩm cuối cùng sẵn sàng để bàn giao. Điều này có nghĩa không vi phạm phạm vi thay đổi của dự án và khách hàng cũng không có cái nhìn về quy trình cho tới khi sản phẩm sẵn sàng. Và đó là điều mà các chuyên gia muốn tránh. Họ muốn một giải pháp mà có thể có một phạm vi phản hồi liên tục cho tới khi tránh được các chi phí tái sản xuất ở các giai đoạn sau

Các thách thức của Agile

Các kỹ thuật thác nước hiện tại quá cồng kềnh và không dự phòng việc phản hồi cho tới khi sản phẩm cuối cùng sẵn sàng bàn giao. Nó gọi là mô hình phát triển thác nước vì các nhóm hoàn thành bước 1 đầu tiên hoàn chỉnh và sau đó mới tới các bước tiếp theo.

Điều đó có nghĩa là không có phạm vi điều chỉnh và khách hàng không có cái nhìn về quy trình cho tới khi sản phẩm sẵn sàng. Và nó là điều mà các chuyên gia muốn tránh. Họ muốn một giải pháp mà có thể có một phạm vi phản hồi liên tục cho tới khi tránh được các chi phí tái sản xuất ở các giai đoạn sau.

Và đó là lý do Agile cũng là về sự cải thiện thích ứng và phát triển không ngừng, cũng như việc phản hồi liên tục và tốc độ bàn giao.

Lời hứa Agile là gì?

Agile không chỉ là việc áp dụng thực tế vào việc phát triển phần mềm. Nó còn mang tới cơ hội cho việc thay đổi tư duy của Team, thúc đẩy việc xây dựng một phần mềm tốt hơn, làm việc cùng nhau và cuối cùng mang lại hạnh phúc cho khách hàng. Giá trị và nguyên tắc Agile cho phép team thay đổi trọng tâm và thay đổi suy nghĩ quy trình của việc xây dựng một phần mềm tốt.

Agile chính xác là cái gì vậy?

Agile không phải là 1 bộ các quy tắc. Agile không phải 1 tập hợp các hướng dẫn. Agile thậm chí cũng không phải một phương pháp. Thay vào đó, Agile là 1 tập hợp các nguyên tắc khuyến kích sự linh hoạt, đáp ứng, giao tiếp và một phần mềm làm việc thông qua các kế hoạch và các quy trình. Nó được ghi lại rất ngắn gọn trong cái được gọi là tuyên ngôn Agile.

Phát triển phần mềm Agile cho phép team làm việc cùng nhau hiệu quả và hiệu quả hơn trong việc phát triển các dự án phức tạp. Nó bao gồm thực hành việc thực hiện các kỹ thuật lặp và tăng dần cái mà dễ dàng áp dụng và thể hiện những kết quả tốt.

Khi áp dụng Agile và hành động, chúng ta có các phương thức và phương pháp dựa trên Agile khác nhau. Những phương thức và phương phát đó phục vụ tất cả các nhu cầu mà một ngành công nghiệp phát triển phần mềm ngay từ việc thiết kế và kiến trúc phần mềm, phát triển & kiểm thử tới quản lý dự án và các công tác bàn giao.

Không chỉ vậy, các phương thức và phương pháp Agile cũng mở ra một phạm vi để cải thiện quy trình như là một phần không thể thiếu của mỗi lần bàn giao.

Agile là một phương pháp phát triển phần mềm mà ở đó một nhóm tự cung cấp và nhóm làm việc đa chức năng để thực hiện việc bàn giao liên tục thông qua các lần lặp lại và phát triển trong suốt quá trình bằng cách phản hồi liên tục từ các người dùng cuối.

Làm thế nào để thực hành Agile?

Có rất nhiều phương pháp Agile khác nhau mà đang được áp dụng trong đa dạng các ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, các phương pháp phổ biến nhất đang được họ sử dụng là: Scrum Kanban Extreme Programming Tất cả các phương pháp trên tập trung vào việc phát triển phần mềm tinh gọn và giúp chúng ta xây dựng phần mềm hiệu quả và hiệu quả hơn nữa.

Đó là toàn bộ giới thiệu về Agile. Phần này được cấu trúc giúp bạn hiểu về giá trị và nguyên tắc cốt lõi sẽ được áp dụng để làm việc trong chế độ và tư duy Agile.

Tham khảo tại: https://www.softwaretestinghelp.com/agile-scrum-methodology-for-development-and-testing/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.