leadership

leadership

Sort by: Newest posts

What Should Be Your Expectations From The QA Team Lead?

15 0 0
0

Cách lãnh đạo khi bạn không có thực quyền

266 0 0
2

Sức mạnh đội nhóm được trao quyền

237 2 0
3

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

694 10 1
10

Những nhân tố để lãnh đạo bản thân

180 1 1
4

Những trách nhiệm của Test lead và Làm thế nào để quản lý Test team hiệu quả (Part 1)

913 1 0
0

Khả năng lãnh đạo vĩ đại là về tầm ảnh hưởng chứ không phải quyền hạn

243 0 2
0

PM series - Project Manager: Bạn là người thế nào?

2.7K 12 0
12

Tech lead tốt - Tech lead tồi

1.5K 14 0
13

Cơ bản về quản trị nhóm

3.6K 0 0
0