leadership

leadership

Sort by: Newest posts
Avatar

What is Teamwork? (1)

154 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

What Should Be Your Expectations From The QA Team Lead?

36 0 0
0
Avatar

Cách lãnh đạo khi bạn không có thực quyền

314 0 0
2
Avatar

Sức mạnh đội nhóm được trao quyền

331 2 0
4
Avatar

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

905 10 1
  • Avatar
10
Avatar

Những nhân tố để lãnh đạo bản thân

191 1 1
  • Avatar
4
Avatar

Những trách nhiệm của Test lead và Làm thế nào để quản lý Test team hiệu quả (Part 1)

1.3K 1 0
0
Avatar

Khả năng lãnh đạo vĩ đại là về tầm ảnh hưởng chứ không phải quyền hạn

283 0 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

PM series - Project Manager: Bạn là người thế nào?

3.3K 14 0
15
Avatar

Tech lead tốt - Tech lead tồi

1.7K 14 0
13
Avatar

Cơ bản về quản trị nhóm

5.3K 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.