leadership

leadership

Sort by: Newest posts
Avatar

Anh ơi, em muốn làm team leader!

834 2 4
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

What is Teamwork? (1)

221 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

What Should Be Your Expectations From The QA Team Lead?

81 0 0
0
Avatar

Cách lãnh đạo khi bạn không có thực quyền

583 0 0
2
Avatar

Sức mạnh đội nhóm được trao quyền

481 2 0
4
Avatar

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

1.1K 10 1
  • Avatar
10
Avatar

Những nhân tố để lãnh đạo bản thân

214 1 1
  • Avatar
4
Avatar

Những trách nhiệm của Test lead và Làm thế nào để quản lý Test team hiệu quả (Part 1)

2.1K 2 0
0
Avatar

Khả năng lãnh đạo vĩ đại là về tầm ảnh hưởng chứ không phải quyền hạn

426 0 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

PM series - Project Manager: Bạn là người thế nào?

4.1K 17 0
21
Avatar

Tech lead tốt - Tech lead tồi

2.0K 16 1
  • Avatar
13
Avatar

Cơ bản về quản trị nhóm

7.4K 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.