leadership

leadership

Sort by: Newest posts

Cách lãnh đạo khi bạn không có thực quyền

181 0 0
2

Sức mạnh đội nhóm được trao quyền

184 2 0
3

Giới thiệu những bài luyện tập của phương pháp quản lý 3.0

566 9 1
10

Những nhân tố để lãnh đạo bản thân

173 1 1
4

Những trách nhiệm của Test lead và Làm thế nào để quản lý Test team hiệu quả (Part 1)

727 1 0
0

Khả năng lãnh đạo vĩ đại là về tầm ảnh hưởng chứ không phải quyền hạn

227 0 2
0

PM series - Project Manager: Bạn là người thế nào?

2.5K 12 0
12

Tech lead tốt - Tech lead tồi

1.4K 14 0
13

Cơ bản về quản trị nhóm

3.3K 0 0
0