Developer

Developer

Sort by: Newest posts
Avatar

Hành trình từ một Developer trở thành một Business Analyst

816 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Rèn luyện tư duy lập trình?

880 1 0
1
Avatar

Quên Mac hay Windows đi, chân ái là đây - Hướng dẫn thiết lập Ubuntu cho developer

5.6K 27 17
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Chuyện nhảy việc cuối năm

4.4K 66 21
 • Avatar
 • Avatar
101
Avatar

Cơ hội nghề nghiệp cho một Fresher Front-end developer

2.0K 0 0
1
Avatar

Mới học lập trình, nên chọn Front-end hay Back-end?

3.6K 3 0
6
Avatar

[Review code] Trách nhiệm đến từ hai phía (P1)

1.3K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Có tất cả bao nhiêu ngôn ngữ lập trình

3.5K 0 0
1
Avatar

Học lập trình có cần giỏi toán ?

1.0K 0 0
1
Avatar

Những kênh youtube dành cho lập trình viên cực hay

1.5K 6 0
4
Avatar

Từ niềm đam mê đến ... một lập trình viên!

2.8K 11 3
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Giao tiếp như một lập trình viên chuyên nghiệp

698 1 0
3
Avatar

10 kỹ năng mềm cần thiết cho lập trình viên thành công

916 3 1
 • Avatar
6
Avatar

Những Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình Hiệu Quả Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

836 0 0
1
Avatar

Javascript là gì? Ngôn ngữ lập trình Javascript có dễ học?

748 1 1
 • Avatar
1
Avatar

Tổng quan và phân biệt React.js và Vue.js

530 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Tuyển tập “cheatsheet” bộ câu hỏi cho developer

356 4 1
 • Avatar
0
Avatar

[Secure coding - Part 2] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

884 6 0
9
Avatar

[Secure coding - Part 1] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

1.9K 9 0
20
Avatar

Java - Tương Lai và Thách Thức?

1.1K 4 0
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.