Avatar

Hoàng Phúc International

https://hoang-phuc.com/

HOANG PHUC International là công ty với hơn 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, và sở hữu trang thương mại điện tử thời trang lớn nhất Việt Nam. Hoàng Phúc hiện đang trong quá trình chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu là đạt vị thế số một về thương mại điện tử ngành thời trang tại Việt Nam. Do đó bên cạnh sứ mệnh giúp cho khách hàng ngày càng tự tin hơn thì Hoàng Phúc cũng muốn chia sẻ cho cộng đồng những kiến thức về công nghệ đã giúp công ty vươn lên vị trí top đầu.

125 224 16 154.2K
Diamond Content Creator
Avatar

Golang Design Patterns - Composite. Không phải là kế thừa

62 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

How to prevent out-of-disk space when using Docker? (English)

889 3 1
  • Avatar
5
Avatar

DevOps 101 - Router, IP address, Host là gì? Cùng tìm hiểu các khái niệm cơ bản trong Networking

500 2 4
Avatar

Auto reflect changes to Kubernetes ConfigMaps to other Namespaces with Reflector (English)

334 14 0
23
Avatar

DevOps 101 - DevOps là gì? Cùng học DevOps

746 2 0
20
Avatar

Easy to list Kubernetes resource requests and limits with kube-capacity (English)

569 13 0
23
Avatar

Use SSH Port Forwarding to connect to resources (English)

753 9 0
29
Avatar

How SSL works? (English)

1.6K 7 0
28
Avatar

Golang Design Patterns - Prototype. Khởi tạo đối tượng một cách nhanh chóng

300 1 4
Avatar

Xây dựng hạ tầng phục vụ hàng triệu người dùng trên AWS - Bài 0 - Chuẩn bị

2.6K 23 20
Avatar

DevOps - Podman: An alternative tool for Docker

705 5 0
24
Avatar

Kubernetes Practice (English) - Automating Blue/Green Deployment with Argo Rollouts

457 1 0
25
Avatar

Kubernetes Practice - Automating Blue/Green Deployment with Argo Rollouts

652 2 0
27
Avatar

CI/CD - Continuous Integration Tools

955 1 9
Avatar

AWS Certified Solutions Architect Professional  -  Compute  -  Containers Services on AWS

537 1 0
23
Avatar

Kubernetes Practice (English) - User management and RBAC Configuration on ArgoCD

399 0 0
19
Avatar

Security Risk - Timing attack - Khó nhưng hoàn toàn khả thi

784 1 0
17
Avatar

Kubernetes Practice - Quản lý user và phân quyền trên ArgoCD

698 3 0
25
Avatar

Kubernetes Practice (English) - Manual Blue/Green Deployment

908 0 0
20
Avatar

Monitoring with Prometheus (English) - Chapter 1 - Getting Started with Prometheus

589 1 0
18
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.