+5

Pandas dành cho Data Analysis: Xử lý dữ liệu bán hàng

Pandas là một thư viện mã nguồn mở thường được sử dụng để thao tác, cùng với dữ liệu. Với các ưu điểm của mình, bao gồm: nhanh, mạnh và hiệu quả, Pandas thường được lựa chọn để thực hiện các công việc phân tích dữ liệu bên cạnh các công cụ trả phí.

Khóa học này được thiết kế nhằm giới thiệu về cách sử dụng thư viện này trong các bộ dữ liệu phổ biến nhằm giúp các bạn có thể hình dung được cách thức sử dụng công cụ này một cách hiệu quả.

Data mình dùng hôm nay mọi người down tại đây.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.