+11

Người mới nên học AWS như thế nào? Làm thế nào để trở thành AWS Solutions Architect?

Chuyên mục Profile IT với chuyên gia Nguyễn Gia Hưng, anh Hưng hiện đang là AWS Solutions Architect lead và là một người rất nổi tiếng trong cộng đồng AWS. Hôm qua Admin của DevOps VN đã có buổi trò chuyện với anh Hưng và cùng nhau trao đổi về ba câu hỏi sau:

  1. Người mới nên học AWS như thế nào?
  2. Làm thế nào để trở thành AWS Solutions Architect và việc thi lấy chứng chỉ có quan trọng hay không?
  3. Cơ hội nào dành cho sinh viên trong khi việc làm về Cloud đều yêu cầu người có kinh nghiệm?

Rất cảm ơn anh Hưng đã dành thời gian để chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên của mình tới mọi người. Tham gia AWS Study Group để trao đổi với cộng đồng và giao lưu với anh Hưng.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.