+1

Khó khăn trong việc chuyển đổi môi trường On-prem lên Cloud? Cơ hội thực tập Cloud ở FPT?

Chuyên mục Profile IT với chuyên gia Lương Gia Quốc Bảo. Anh Bảo hiện đang là chuyên gia về Network và Infrastructure và anh sẽ giải đáp cho chúng ta 3 câu hỏi sau:

  1. Các khó khăn khi chuyển đổi môi trường từ on-prem lên Cloud?
  2. Các giải pháp công nghệ dưới on-prem có thể sử dụng được bao nhiêu % trên Cloud?
  3. Con đường phát triển về mảng Cloud/DevOps ở FPT?

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.