UX

UX

Sort by: Newest posts
Avatar

UI/UX Best Practice: Hướng dẫn từng bước về quy trình thiết kế ứng dụng chế độ ăn cho thú cưng

4.0K 7 0
12
Avatar

UI Best Practice: Cách thiết kế một phần mềm phức tạp

1.0K 12 1
 • Avatar
8
Avatar

Performance Best Practice: Cải thiện hiệu năng trang web Tinder.com

1.7K 12 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

UX Best Practices: Thiết kế lại ảnh chụp App cho thật nổi bật (Updated)

1.9K 27 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

Sự quan trọng của UX/UI trong quá trình xây dựng và phát triển một sản phẩm

1.3K 0 0
3
Avatar

UX design: Những bài học từ video games

790 6 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Tầm quan trọng của thiết kế trải nghiệm người dùng

298 1 1
 • Avatar
3
Avatar

[Android] Instant App - Bước đột phá cho trải nghiệm người dùng

2.3K 3 1
 • Avatar
8
Avatar

Những công cụ để giúp một Coder không có kỹ năng design cũng có thể tạo ra một trang web bắt mắt

1.6K 18 1
 • Avatar
15
Avatar

Mobile UX/UI design

376 1 1
 • Avatar
3
Avatar

Introduction to User Experience

133 1 0
0
Avatar

Phía sau một câu chuyện thiếu nhi và bài học của người làm sản phẩm

1.8K 9 0
14
Avatar

Một số thủ thuật thiết kế một website nhanh với "Hiệu suất trực quan"

653 0 0
2
Avatar

UX chém gió - Dữ liệu đến từ đâu

286 2 0
1
Avatar

UX Review - Tản mạn về cái menu của Skype

1.1K 3 14
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

UX Review - Google sai sót của Google

397 2 0
5
Avatar

Hạt cơ bản trong sản phẩm - What you do is what you think

103 1 0
1
Avatar

Tối giản, tối giản, tối giản - WYSWYW

631 1 0
2
Avatar

Một người làm thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) cần có những kỹ năng gì?

798 0 0
2
Avatar

Định hướng người dùng trong thiết kế

414 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.