UX

UX

Sort by: Newest posts
Avatar

Ứng dụng nguyên tắc Gestalt trong thiết kế UX

2.4K 5 0
3
Avatar

Cẩm nang tạo nên GoodUI! [Last]

257 1 0
4
Avatar

Trải nghiệm đúng - hãy ưu tiên bối cảnh trong thiết kế

160 1 0
0
Avatar

Part 1: Difference between UI,UX & Study method

588 2 1
  • Avatar
7
Avatar

Cẩm nang tạo nên GoodUI! [Chapt2]

323 3 0
5
Avatar

Thiết kế UI animation sao cho đúng?

516 0 0
0
Avatar

Top phần mềm thiết kế đầy hứa hẹn mà bạn phải thử ngay trong năm 2017

3.1K 3 6
  • Avatar
3
Avatar

Lập trình viên có cần test code như QA không

957 0 0
2
Avatar

(UX) Pagination - Phân trang: Điểm nên và không nên trong UX

843 0 0
0
Avatar

In-app education - Hướng dẫn người dùng của bạn

151 0 0
0
Avatar

Kích thước UI thông minh tối ưu cho tất cả các cỡ màn hình

12.5K 5 0
-1
Avatar

Tầm quan trọng của khoảng trắng trong thiết kế trải nghiệm người dùng

528 0 0
0
Avatar

Nên thiết kế walkthrough cho ứng dụng như thế nào?

149 0 0
0
Avatar

Mockups, Wireframes ,Prototype khi nào và tại sao nên sử dụng?

14.7K 7 1
  • Avatar
3
Avatar

Design Process - Từ ý tưởng đến High-Fidelity Prototypes (Phần 1)

3.2K 8 0
1
Avatar

Design Process - Từ ý tưởng đến High-Fidelity Prototypes (Phần 2)

1.5K 2 0
0
Avatar

7 thói quen xấu mà Graphic Designer cần loại bỏ

557 1 0
0
Avatar

20 bước để có layout website hoàn hào (Phần 2)

433 1 0
-2
Avatar

9 sai lầm về UX cho mobile có thể mắc phải

1.0K 0 0
0
Avatar

Web Design Trend for 2016 : The Good, The Bad and The Ugly ( Part 2: The Bad and The Ugly)

254 0 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.