UX

UX

Sort by: Newest posts
Avatar

Một người làm thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) cần có những kỹ năng gì?

1.0K 0 0
2
Avatar

Định hướng người dùng trong thiết kế

647 0 0
1
Avatar

Ứng dụng nguyên tắc Gestalt trong thiết kế UX

3.6K 5 0
3
Avatar

Cẩm nang tạo nên GoodUI! [Last]

287 1 0
4
Avatar

Trải nghiệm đúng - hãy ưu tiên bối cảnh trong thiết kế

250 1 0
0
Avatar

Part 1: Difference between UI,UX & Study method

736 2 1
  • Avatar
7
Avatar

Cẩm nang tạo nên GoodUI! [Chapt2]

355 2 0
5
Avatar

Thiết kế UI animation sao cho đúng?

615 0 0
0
Avatar

Top phần mềm thiết kế đầy hứa hẹn mà bạn phải thử ngay trong năm 2017

3.5K 3 6
  • Avatar
4
Avatar

Lập trình viên có cần test code như QA không

1.3K 0 0
2
Avatar

(UX) Pagination - Phân trang: Điểm nên và không nên trong UX

1.6K 0 0
0
Avatar

In-app education - Hướng dẫn người dùng của bạn

220 0 0
0
Avatar

Kích thước UI thông minh tối ưu cho tất cả các cỡ màn hình

19.1K 5 0
0
Avatar

Tầm quan trọng của khoảng trắng trong thiết kế trải nghiệm người dùng

724 0 0
0
Avatar

Nên thiết kế walkthrough cho ứng dụng như thế nào?

304 0 0
0
Avatar

Mockups, Wireframes ,Prototype khi nào và tại sao nên sử dụng?

19.0K 7 1
  • Avatar
5
Avatar

Design Process - Từ ý tưởng đến High-Fidelity Prototypes (Phần 1)

4.8K 10 0
2
Avatar

Design Process - Từ ý tưởng đến High-Fidelity Prototypes (Phần 2)

2.9K 4 0
0
Avatar

7 thói quen xấu mà Graphic Designer cần loại bỏ

808 1 0
0
Avatar

20 bước để có layout website hoàn hào (Phần 2)

548 1 0
-2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.