Web Performance

Web Performance

Sort by: Newest posts

Cấu hình Firewall bảo vệ Webserver với iptables trên Linux

717 0 0
5

Tối ưu, cải thiện website cho người không biết nhiều về kỹ thuật

242 4 0
5

Một số cách để trang web chạy nhanh hơn

1.1K 11 9
25

Performance Best Practice: Cải tiến performance của trang web xem phim Netflix

806 8 0
7

Performance Best Practice: Cải thiện hiệu năng trang web Tinder.com

1.5K 10 2
9

Một vài công nghệ tối ưu performance cho website

812 1 0
1

How To Optimize Your Site With GZIP Compression

166 1 2
4

Có nên tiếp tục sử dụng GIF trên website nữa không?

1.2K 1 3
8

Giúp website của bạn nhanh lên gấp N lần với Nginx

3.1K 18 1
8

Những điều cần biết về Web Cache

4.9K 6 0
5

Tối ưu hóa phần Front end cho trình duyệt (part 2)

908 2 0
1

Một số mẹo nhỏ trong thiết kế database lớn

7.2K 6 2
4

Lazy-Loading Images

4.5K 5 0
4

Tăng tốc độ tối đa cho ứng dụng viết bằng Angular JS

669 2 3
1

Độ phức tạp thuật toán: Ảnh hưởng của O lớn tới performance

1.3K 8 1
5

Tool in Software Testing - P1 (ISTQB)

2.6K 0 0
3

Cải thiện hiệu năng Rails app với cache

209 0 0
2

Web Performance

873 6 1
6