Design

Design

Sort by: Newest posts

13 ví dụ về Empty (Blank) State mà bạn có thể sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng trong quá trình Onboarding

82 2 0
1

Từng bước để chuẩn hóa dữ liệu Database

709 8 2
6

Những kiến thức hay về Gradient: Gradient đẹp nhất chỉ được tìm thấy ở ngoài thiên nhiên!

431 4 1
16

Load Balencing

151 0 0
0

Tìm hiểu về một số nguyên tắc thiết kế trong lập trình

231 0 0
2

Cách thiết kế ứng dụng cho trẻ em dưới 13 tuổi ( Kids App) để tuân thủ quyền riêng tư và theo qui tắc của COPPA 2013

320 0 0
1

Refactoring UI - những mẹo hay và dễ dàng để có UI web đẹp như trong mơ

2.7K 28 0
38

Đôi ba kiểu tự sát bằng form trong React

201 1 0
2

Checkbox và Toggle Switch trong UX Design

179 0 0
0

Những giao diện người dùng tuyệt vời! - Phần 3

95 1 0
0

Những giao diện người dùng tuyệt vời! - Phần 2

198 4 2
1

Những giao diện người dùng tuyệt vời! - Phần 1

426 5 4
6

Cách xử lý khi design lớn/nhỏ hơn yêu cầu

402 3 3
4

Atomic Design với React

1.3K 0 0
3

Thiết kế giao diện cùng Material Design

426 1 0
2

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP THIẾT KẾ WEBSITE BẰNG JOOMLA CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

1.0K 0 0
0

Mockup là gì? Mockup trong sản xuất phần mềm?

4.5K 2 4
7

Golang, Protocol Buffer & gRPC

169 1 0
1

Các nguyên tắc cơ bản cần nắm trước thì trở thành bậc thầy thiết kế trực quan (Visual Designer)

266 2 0
1

CHUẨN HÓA DOCUMENT TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ QUY TRÌNH LÀM VIỆC.

903 0 0
2