Design

Design

Sort by: Newest posts
Avatar

5 Essential Skills Every Graphic Designer Must Possess

29 0 0
0
Avatar

Creating Harmonious Typeface Pairings by Combining Fonts

13 0 0
0
Avatar

What is Graphic Designing and Why it Matters?

23 0 0
0
Avatar

13 ví dụ về Empty (Blank) State mà bạn có thể sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng trong quá trình Onboarding

289 2 0
1
Avatar

Từng bước để chuẩn hóa dữ liệu Database

1.5K 9 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Những kiến thức hay về Gradient: Gradient đẹp nhất chỉ được tìm thấy ở ngoài thiên nhiên!

1.1K 5 1
 • Avatar
16
Avatar

Tìm hiểu về một số nguyên tắc thiết kế trong lập trình

598 1 0
2
Avatar

Cách thiết kế ứng dụng cho trẻ em dưới 13 tuổi ( Kids App) để tuân thủ quyền riêng tư và theo qui tắc của COPPA 2013

491 0 0
1
Avatar

Refactoring UI - những mẹo hay và dễ dàng để có UI web đẹp như trong mơ

3.9K 32 0
43
Avatar

Đôi ba kiểu tự sát bằng form trong React

334 1 0
2
Avatar

Checkbox và Toggle Switch trong UX Design

1.2K 0 0
0
Avatar

Những giao diện người dùng tuyệt vời! - Phần 3

121 1 0
0
Avatar

Những giao diện người dùng tuyệt vời! - Phần 2

258 4 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Những giao diện người dùng tuyệt vời! - Phần 1

550 6 4
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Cách xử lý khi design lớn/nhỏ hơn yêu cầu

511 3 3
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Atomic Design với React

5.8K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Thiết kế giao diện cùng Material Design

1.0K 1 0
2
Avatar

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP THIẾT KẾ WEBSITE BẰNG JOOMLA CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

2.6K 1 1
 • Avatar
0
Avatar

Mockup là gì? Mockup trong sản xuất phần mềm?

11.1K 5 4
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Golang, Protocol Buffer & gRPC

369 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.