Viblo Learning
+3

Mobile UX/UI design

Tôi đã được học 1 khoá học về UX/UI, trên đây là chủ đề sau khi tôi học xong, thực sự nó là 1 phần nhỏ trong product owner, là 1 developer bạn nên nắm cơ bản về UX/UI để giúp sản phẩm của mình dc hiện đại và thời thượng hơn, mong slide này giúp ích bạn.


All Rights Reserved