UX Review

UX Review

Sort by: Newest posts

Performance Best Practice: Cải tiến performance của trang web xem phim Netflix

886 10 0
8

Performance Best Practice: Cải thiện hiệu năng trang web Tinder.com

1.6K 11 2
9

UX Review – Ứng dụng Foody, ngôi sao startup của năm 2017

2.9K 11 8
25

Sai lầm từ sự lạm dụng 1 số mẫu thiết kế trên mobile, hiện đã trở nên lỗi thời – Phần 3

519 1 0
6

Sai lầm từ sự lạm dụng 1 số mẫu thiết kế trên mobile – hiện đã trở nên lỗi thời – Phần 2

916 2 4
7

Sai lầm từ sự lạm dụng 1 số mẫu thiết kế trên mobile – hiện đã trở nên lỗi thời – Phần 1

924 0 0
4

UX Review - Website chuyển tiền của MB, VCB và TPB

331 0 0
11

UX Review - Sai lầm trong thiết kế UX của app Báo mới

1.1K 2 1
9

UX Review - Tản mạn về cái menu của Skype

1.1K 3 14
3

UX Review - Google sai sót của Google

366 2 0
5

UX Review - Viblo.asia có perfect?

600 7 10
16

Tối giản, tối giản, tối giản - WYSWYW

588 1 0
2

UX Review: Đừng tưởng to như Facebook mà ko mắc lỗi UX cơ bản

1.3K 6 4
16

Dịch sách P1. Don’t make me think – Tiếng Việt

3.4K 2 1
5