UX Review

UX Review

Sort by: Newest posts

Performance Best Practice: Cải tiến performance của trang web xem phim Netflix

762 7 0
6

Performance Best Practice: Cải thiện hiệu năng trang web Tinder.com

1.3K 10 2
9

UX Review – Ứng dụng Foody, ngôi sao startup của năm 2017

2.3K 9 7
19

Sai lầm từ sự lạm dụng 1 số mẫu thiết kế trên mobile, hiện đã trở nên lỗi thời – Phần 3

456 1 0
6

Sai lầm từ sự lạm dụng 1 số mẫu thiết kế trên mobile – hiện đã trở nên lỗi thời – Phần 2

742 2 3
6

Sai lầm từ sự lạm dụng 1 số mẫu thiết kế trên mobile – hiện đã trở nên lỗi thời – Phần 1

804 0 0
4

UX Review - Website chuyển tiền của MB, VCB và TPB

262 0 0
11

UX Review - Sai lầm trong thiết kế UX của app Báo mới

791 2 1
7

UX Review - Tản mạn về cái menu của Skype

961 3 14
3

UX Review - Google sai sót của Google

302 2 0
5

UX Review - Viblo.asia có perfect?

511 7 10
15

Tối giản, tối giản, tối giản - WYSWYW

435 1 0
2

UX Review: Đừng tưởng to như Facebook mà ko mắc lỗi UX cơ bản

1.0K 6 4
15

Dịch sách P1. Don’t make me think – Tiếng Việt

2.2K 2 1
4