UX Review

UX Review

Sort by: Newest posts

Performance Best Practice: Cải tiến performance của trang web xem phim Netflix

843 10 0
8

Performance Best Practice: Cải thiện hiệu năng trang web Tinder.com

1.5K 11 2
9

UX Review – Ứng dụng Foody, ngôi sao startup của năm 2017

2.7K 10 7
21

Sai lầm từ sự lạm dụng 1 số mẫu thiết kế trên mobile, hiện đã trở nên lỗi thời – Phần 3

498 1 0
6

Sai lầm từ sự lạm dụng 1 số mẫu thiết kế trên mobile – hiện đã trở nên lỗi thời – Phần 2

848 2 4
7

Sai lầm từ sự lạm dụng 1 số mẫu thiết kế trên mobile – hiện đã trở nên lỗi thời – Phần 1

867 0 0
4

UX Review - Website chuyển tiền của MB, VCB và TPB

307 0 0
11

UX Review - Sai lầm trong thiết kế UX của app Báo mới

1.0K 2 1
9

UX Review - Tản mạn về cái menu của Skype

1.0K 3 14
3

UX Review - Google sai sót của Google

343 2 0
5

UX Review - Viblo.asia có perfect?

566 7 10
16

Tối giản, tối giản, tối giản - WYSWYW

517 1 0
2

UX Review: Đừng tưởng to như Facebook mà ko mắc lỗi UX cơ bản

1.2K 6 4
15

Dịch sách P1. Don’t make me think – Tiếng Việt

3.0K 2 1
5