Ubuntu

Ubuntu

Sort by: Newest posts
Avatar

Cài đặt Windows bằng VirtualBox trên Ubuntu

5.0K 3 1
 • Avatar
8
Avatar

SELinux - Basics

60 0 0
0
Avatar

Installing MS Office 2013 in Linux

153 0 1
 • Avatar
0
Avatar

Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 1- Lịch sử)

109.3K 238 56
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
433
Avatar

Cài Oh My Zsh, Powerlevel10k, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

9.9K 57 14
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
53
Avatar

Tăng tốc Bundler bằng command đơn giản

102 1 1
 • Avatar
2
Avatar

Tạo notification nhắc nhở uống nước trên Ubuntu

383 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

5 bước cài đặt LEMP stack trên Ubuntu 16.04

1.2K 2 0
1
Avatar

Ubuntu và Windows

975 1 0
2
Avatar

Mysql cơ bản trên Ubuntu (Phần I)

4.4K 2 0
3
Avatar

Quản lý các Users trong Ubuntu Server. (P1)

5.8K 2 0
1
Avatar

Đặt lại mật khẩu khi quên trong Ubuntu

7.9K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Thủ thuật tăng tốc độ làm việc trên ubuntu - Tự tạo command đặc biệt

1.0K 0 0
3
Avatar

Cài đặt Oh-my-zsh và cấu hình zsh-autosuggestions

9.5K 6 0
9
Avatar

Ubuntu: know your tools

756 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Giới thiệu về Elixir on Phoenix

1.0K 1 0
2
Avatar

Giới thiệu về I3 window manage

1.2K 2 1
 • Avatar
1
Avatar

Cài đặt MySQL 5.6 trên Ubuntu 14.04

522 0 0
0
Avatar

Làm ubuntu đẹp hơn

9.4K 1 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Một số lệnh terminal hữu dụng sử dụng trong Ubuntu/Linux

12.3K 7 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.