Ubuntu

Ubuntu

Sort by: Newest posts
Avatar

Một số command line tool hữu ích trên Ubuntu

1.3K 0 0
3
Avatar

Cài đặt Windows bằng VirtualBox trên Ubuntu

5.1K 3 1
 • Avatar
8
Avatar

SELinux - Basics

68 0 0
0
Avatar

Installing MS Office 2013 in Linux

168 0 1
 • Avatar
0
Avatar

Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 1- Lịch sử)

123.2K 277 58
 • Avatar
 • Avatar
511
Avatar

Cài Oh My Zsh, Powerlevel10k, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

14.2K 61 16
 • Avatar
 • Avatar
59
Avatar

Tăng tốc Bundler bằng command đơn giản

102 1 1
 • Avatar
2
Avatar

Tạo notification nhắc nhở uống nước trên Ubuntu

429 1 4
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

5 bước cài đặt LEMP stack trên Ubuntu 16.04

1.4K 2 0
1
Avatar

Ubuntu và Windows

1.0K 1 0
2
Avatar

Mysql cơ bản trên Ubuntu (Phần I)

5.4K 2 0
3
Avatar

Quản lý các Users trong Ubuntu Server. (P1)

6.5K 2 0
0
Avatar

Đặt lại mật khẩu khi quên trong Ubuntu

10.4K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Thủ thuật tăng tốc độ làm việc trên ubuntu - Tự tạo command đặc biệt

1.0K 0 0
3
Avatar

Cài đặt Oh-my-zsh và cấu hình zsh-autosuggestions

14.2K 7 0
10
Avatar

Ubuntu: know your tools

779 0 3
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Giới thiệu về Elixir on Phoenix

1.3K 1 0
2
Avatar

Giới thiệu về I3 window manage

1.4K 2 1
 • Avatar
1
Avatar

Cài đặt MySQL 5.6 trên Ubuntu 14.04

562 0 0
0
Avatar

Làm ubuntu đẹp hơn

10.2K 1 5
 • Avatar
 • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.