Ubuntu

Ubuntu

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm Việc Với Hệ Điều Hành Ubuntu

2.0K 6 0
5
Avatar

Ubuntu 18.04 LTS có gì mới và làm sao để upgrade?

4.2K 0 4
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 2 - Dockerfile)

62.7K 114 40
 • Avatar
 • Avatar
296
Avatar

Some funny Linux Command

533 1 0
8
Avatar

[Java] Chạy file .jar như một service trên linux

4.3K 0 5
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Hello World Với Java - Dành Cho Linux

218 0 0
0
Avatar

Write Linux Init Script

1.4K 1 0
4
Avatar

Một số command line tool hữu ích trên Ubuntu

1.7K 0 0
3
Avatar

Cài đặt Windows bằng VirtualBox trên Ubuntu

5.4K 3 1
 • Avatar
8
Avatar

SELinux - Basics

85 0 0
0
Avatar

Installing MS Office 2013 in Linux

197 0 1
 • Avatar
0
Avatar

Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 1- Lịch sử)

138.3K 321 62
 • Avatar
 • Avatar
626
Avatar

Cài Oh My Zsh, Powerlevel10k, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

26.3K 81 16
 • Avatar
 • Avatar
74
Avatar

Tăng tốc Bundler bằng command đơn giản

117 1 1
 • Avatar
2
Avatar

Tạo notification nhắc nhở uống nước trên Ubuntu

522 1 4
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

5 bước cài đặt LEMP stack trên Ubuntu 16.04

1.7K 2 0
1
Avatar

Ubuntu và Windows

1.3K 1 0
2
Avatar

Mysql cơ bản trên Ubuntu (Phần I)

7.5K 2 0
3
Avatar

Quản lý các Users trong Ubuntu Server. (P1)

8.6K 3 0
1
Avatar

Đặt lại mật khẩu khi quên trong Ubuntu

17.0K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.