Zsh

Zsh

Sort by: Newest posts
Avatar

Chuyển nhà từ oh-my-zsh sang zimfw

Mayfest2023 Terminal Zsh
127 1 0
3
Avatar

[Setup] Terminal quá nhàm chán, hãy dùng ZSH!

780 3 0
2
Avatar

Tạo môi trường phát triển phần mềm xung quanh Vim

751 1 6
Avatar

Gitstatus - ZSH theme "nhỏ nhưng có võ" dành cho anh em coder!

1.5K 2 0
15
Avatar

Cách cài đặt zsh và zsh-autosuggestions trên Ubuntu

34.7K 23 19
Avatar

Các lập trình viên trên toàn thế giới đang thiết lập alias như thế nào?

757 2 0
5
Avatar

Làm sao để Terminal của bạn bắt mắt hơn ?

8.9K 18 9
Avatar

Cài Oh My Zsh, Powerlevel10k, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

22.6K 76 16
Avatar

Terminal bớt tẻ nhạt và dễ sử dụng với Terminator và Zsh trên Ubuntu

19.7K 17 3
Avatar

Cài đặt Oh-my-zsh và cấu hình zsh-autosuggestions

19.2K 8 0
14
Avatar

Using zsh shell for Rails application

1.7K 2 3
Avatar

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 2)

469 0 0
1
Avatar

zsh the ultimate shell

445 0 0
3
Avatar

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 1)

5.8K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.