Zsh

Zsh

Sort by: Newest posts

Cách cài đặt zsh và zsh-autosuggestions trên Ubuntu

3.6K 10 16
28

Các lập trình viên trên toàn thế giới đang thiết lập alias như thế nào?

248 2 0
3

Làm sao để Terminal của bạn bắt mắt hơn ?

3.8K 17 8
14

Hiểu rõ hơn, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

7.0K 50 14
44

Terminal bớt tẻ nhạt và dễ sử dụng với Terminator và Zsh trên Ubuntu

11.7K 10 3
16

Cài đặt Oh-my-zsh và cấu hình zsh-autosuggestions

5.8K 5 0
8

Using zsh shell for Rails application

927 1 3
4

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 2)

217 0 0
0

zsh the ultimate shell

250 0 0
3

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 1)

2.4K 3 2
3