Zsh

Zsh

Sort by: Newest posts

Gitstatus - ZSH theme "nhỏ nhưng có võ" dành cho anh em coder!

880 2 0
13

Cách cài đặt zsh và zsh-autosuggestions trên Ubuntu

9.7K 12 17
34

Các lập trình viên trên toàn thế giới đang thiết lập alias như thế nào?

410 2 0
3

Làm sao để Terminal của bạn bắt mắt hơn ?

5.1K 17 9
14

Cài Oh My Zsh, Powerlevel10k, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

8.6K 51 14
47

Terminal bớt tẻ nhạt và dễ sử dụng với Terminator và Zsh trên Ubuntu

14.5K 12 3
18

Cài đặt Oh-my-zsh và cấu hình zsh-autosuggestions

7.5K 6 0
9

Using zsh shell for Rails application

1.0K 2 3
4

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 2)

231 0 0
0

zsh the ultimate shell

284 0 0
3

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 1)

3.0K 3 2
4