Zsh

Zsh

Sort by: Newest posts
Avatar

Chuyển nhà từ oh-my-zsh sang zimfw

Mayfest2023 Terminal Zsh
468 1 0
6
Avatar

[Setup] Terminal quá nhàm chán, hãy dùng ZSH!

1.9K 4 1
 • Avatar
3
Avatar

Tạo môi trường phát triển phần mềm xung quanh Vim

919 1 6
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Gitstatus - ZSH theme "nhỏ nhưng có võ" dành cho anh em coder!

1.6K 2 0
16
Avatar

Cách cài đặt zsh và zsh-autosuggestions trên Ubuntu

41.9K 24 23
 • Avatar
 • Avatar
58
Avatar

Các lập trình viên trên toàn thế giới đang thiết lập alias như thế nào?

926 2 0
5
Avatar

Làm sao để Terminal của bạn bắt mắt hơn ?

9.9K 18 9
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Cài Oh My Zsh, Powerlevel10k, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

26.0K 80 16
 • Avatar
 • Avatar
74
Avatar

Terminal bớt tẻ nhạt và dễ sử dụng với Terminator và Zsh trên Ubuntu

21.1K 17 3
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Cài đặt Oh-my-zsh và cấu hình zsh-autosuggestions

23.6K 9 0
15
Avatar

Using zsh shell for Rails application

1.9K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 2)

530 0 0
1
Avatar

zsh the ultimate shell

474 0 0
3
Avatar

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 1)

6.8K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.