Zsh

Zsh

Sort by: Newest posts
Avatar

Gitstatus - ZSH theme "nhỏ nhưng có võ" dành cho anh em coder!

1.0K 2 0
14
Avatar

Cách cài đặt zsh và zsh-autosuggestions trên Ubuntu

13.7K 17 18
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
41
Avatar

Các lập trình viên trên toàn thế giới đang thiết lập alias như thế nào?

456 2 0
4
Avatar

Làm sao để Terminal của bạn bắt mắt hơn ?

5.9K 17 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Cài Oh My Zsh, Powerlevel10k, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

9.6K 54 14
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
50
Avatar

Terminal bớt tẻ nhạt và dễ sử dụng với Terminator và Zsh trên Ubuntu

15.7K 13 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Cài đặt Oh-my-zsh và cấu hình zsh-autosuggestions

9.2K 6 0
9
Avatar

Using zsh shell for Rails application

1.1K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 2)

240 0 0
0
Avatar

zsh the ultimate shell

306 0 0
3
Avatar

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 1)

3.3K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.