tran.danh.ha

@trandanhha

Report

Sublime Merge - Git client, from the makers of Sublime Text

51 0 0
2

Top 10 lỗi javascript thường gặp và cách phòng tránh(P2)

116 2 0
3

Top 10 lỗi javascript thường gặp và cách phòng tránh(P1)

368 2 0
3

Biến Sublime Text 3 thành IDE Javascript

832 3 0
4

Ubuntu 18.04 LTS có gì mới và làm sao để upgrade?

1.6K 0 2
0

Có gì mới trong Kotlin 1.2.30

132 0 0
1

Một kỹ thuật lừa đảo mới khiến người dùng không thể đóng Chrome

197 0 0
1

Lộ thông tin người dùng bởi session-replay scripts

90 0 0
0

Cách ngăn ngừa script đào bitcoin

437 0 1
2

Lập trình Kotlin sẽ thay thế Java vào tháng 12 năm 2018

683 0 0
3

Đồng bộ asset lên s3 amazon - Gem AssetSync

76 0 0
0

Giới thiệu gem Doorkeeper

94 0 0
0

Đếm lượt view page bằng gem impressionist

75 0 0
0

Redis là gì?

104 1 0
1

Cài đặt Nginx

170 0 0
0

144 0 0
0

Social Share Button Gem

246 1 0
0

Tìm hiểu về REST(tiếp)

169 3 0
0

Giải thích về REST

255 3 0
0

Lập lịch Cron Jobs với gem whenever

744 0 0
-2