Ubuntu

Ubuntu

Sort by: Newest posts
Avatar

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 1

4.1K 17 0
13
Avatar

Nhận diện khuôn mặt trên Ubuntu với Howdy.

805 0 0
2
Avatar

Cách cài đặt ubuntu song song với windows

392 0 1
 • Avatar
1
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 3): Cấu hình Github và Deploy bằng cơm

1.9K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Thêm tất cả alias vào máy mới trong vòng 5s (không cần tìm và copy)

217 1 0
3
Avatar

WebRTC và Install Janus on Ubuntu 18.04

2.1K 3 1
 • Avatar
3
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 2): Cài đặt các thành phần cần thiết để chạy PHP Application

1.2K 1 0
2
Avatar

Hướng dẫn tạo máy ảo Ubuntu bằng Hyper-V trên Windows 10 năm 2020

5.1K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 1): Làm thế nào để có VPS cho riêng mình?

3.8K 2 12
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

SSH: Sơ lược, một số câu lệnh cơ bản (Phần 1)

2.4K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Những command cơ bản trên Ubuntu mà bạn nên biết

3.6K 0 0
1
Avatar

Thay đổi giao diện powershell nhàm chán như 1 hacker thực thụ !

7.3K 5 0
11
Avatar

Vài điều cơ bản không ai nói với bạn trong ubuntu

374 2 0
3
Avatar

Giới thiệu về Linux Shell và Shell Script

19.6K 13 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

[Elasticsearch] Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch 6.5.4 trên Ubuntu 16.04

438 0 0
0
Avatar

Gõ Terminal trên Windows 10. Tại sao không?

5.3K 2 0
7
Avatar

Giải pháp tạm thời cho việc thiếu RAM trên máy tính chạy ubuntu, linux

1.9K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Chỉ 5 phút làm chủ Screen trong Ubuntu

7.8K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Cách Tạo Và Sử Dụng Bash Script Cơ Bản Trong Ubuntu

28.6K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Thiết lập NodeJs cho tất cả user trên môi trường server Ubuntu

763 1 4
 • Avatar
 • Avatar
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.